hematologické vyšetrenia

Hematológia

Krvný obraz KO denne
KO+5-parametrový difer. Leu KO+dif. denne
Retikulocyty Ret denne

Hemokoagulácia

Protrombínový čas (Quick) PT % denne
PT-R korigované ISI PT-INR denne
Aktivovaný tromboplastín.čas aPTT denne
APTT ratio aPTT-R denne
Fibrinogén FBG denne
D-dimér D-dimér denne

Odber: 
Hematológia – skúmavka s protizrážacím roztokom EDTA
Hemokoagulácia, D-dimér – skúmavka s protizrážacím roztokom citrát