Čo ponúkame

Ponúkame komplexnú laboratórnu diagnostiku pre lekárov, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj pre samoplatcov v humánnej a veterinárnej oblasti.
Poskytujeme základné aj špecializované laboratórne vyšetrenia v odboroch klinická mikrobiológia, biochémia, hematológia, imunológia a alergológia.

Vaše vzorky odoberieme, ak si želáte vyšetrenia:

  • bez odporúčaní lekára
  • na zdravotný preukaz
  • anonymne

Poskytneme vám konzultácie k nami vykonávaným vyšetreniam.
K dispozícii sú vám odborníci s dlhodobými skúsenosťami, špičkový zdravotnícky personál, ako aj najmodernejšie technológie a diagnostické postupy, prechádzajúce kontinuálnym vývojom.