Nové vyšetrenia

Lipoproteín (a)

Lp(a) je LDL podobná lipoproteínová častica bohatá na cholesterol- tento tvorí až 40% hmotnosti. Je syntetizovaný v pečeni nezávisle na triacylglyceroloch, a oproti LDL obsahuje naviac Apo(a). Približne 90%  Lp(a) sa syntetizuje na základe genetickej regulácie, zvyšok je odpoveďou na rôzne metabolické zmeny- Lp(a) patrí k reaktantom akútnej fázy, syntéza je ovplyvnená hormonálnou homeostázou, diabetom, funkciou pečene a obličiek (predovšetkým pri ich zlyhaní), a deficitom LDL-receptorov.

Klinický význam:

Zvýšené hodnoty Lp(a) sú masívne a špecificky spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení (CVD)

-v kombinácii s inými testami môže hladina Lp(a) poskytnúť ďalšie informácie o rizikových faktoroch rozvoja CVD u pacienta

-test je vhodný na stanovenie rizika CVD u špecifických populácií vzhľadom na etnické rozdiely

-hladiny Lp(a), podobne ako zvýšené hladiny LDL, sú spojené s predčasným rozvojom aterosklerózy a CVD

- patrí k najtypickejším lipoproteínovým abnormalitám vyskytujúcim sa u pacientov s infarktom myokardu

-zvýšené koncentrácie Lp(a) sa tiež vyskytujú u dialyzovaných pacientov, u pacientov s cievnymi mozgovými príhodami, akútnej fáze myokardu, hypotyreózou či dekompenzovaným diabetom...

 Opakované merania sú potrebné iba za predpokladu, že bola zahájená liečba na základe vysokých hladín Lp(a) s cieľom vyhodnotiť terapeutickú odpoveď.

Vzorka, odber:  plná krv- sérum /bežná biochemická skúmavka

Cutt-off: 0,30 g/L

 Indikačné obmedzenia: 001, 007, 020, 049, 050, 060, 062, 064, 153, 155, 329


Molekulárna biológia - Gastrointestinálny panel

Novinkou v našom portfóliu mikrobiologických vyšetrení je Gastrointestinálny panel, ktorý umožňuje diagnostiku naozaj širokého spektra patogénov a podmienených patogénov vyvolávajúcich ochorenia gastrointestinálneho traktu.

Jedná sa o molekulárno-biologické vyšetrenie.

Deteguje viac ako 24 druhov infekčných agens (vírusové, bakteriálne, parazitárne), vrátane ťažko kultivovateľných mikroorganizmov.

Rýchlosť vyšetrenia je 1 hodina po prijatí klinického materiálu do laboratória.

Klinický materiál je stolica, príp. výter z rekta

Vyšetrenie je významné najmä:

  • pre pediatrických a geriatrických pacientov, ako aj pre imunokompromitovaných pacientov
  • pre pacientov prijatých do zdravotníckych zariadení za účelom hospitalizácie, kde má obrovský význam vrámci prvotného skríningu pri príjme
  • je takisto veľkým prínosom pri infekčných ochoreniach v komunite ako aj pri epidemických outbreakoch

 

Spektrum infekčných agens detegovaných v gastrointestinálnom paneli:

BAKTÉRIE

Enteroagregatívne E.coli (EAEC)

Enteropatogénne E.coli (EPEC)

Enterotoxigénne E.coli (ETEC)

Shiga-like toxín-produkujúce E.coli (STEC) stx1/stx2

STEC O157:H7

Shigella/Enteroinvazívne E.coli (EIEC)

Clostridium difficile, toxín A/B

Campylobacter  spp.(diagnostika zahŕňa kmene C.jejuni, C.coli, C.upsaliensis)

Salmonella spp.

Yersinia enterocolitica

Plesiomonas shigelloides

Vibrio cholerae

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio vulnificus

PARAZITY

Cryptosporidium spp. (diagnostika zahŕňa kmene C.parvum, C.hominis, C.bovis, C.baileyi, C.canis, C.wrairi)

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis (Lamblia intestinalis)

Cyclospora cayetanensis

VÍRUSY

Adenovirus (diagnostika zahŕňa kmene F40 a F41)

Astrovirus

Norovirus (diagnostika zahŕňa subgenotypy Norovirus GI a subgenotypy Norovirus GII)

Rotavirus A

Sapovirus (diagnostika zahŕňa humánne patogény genotypov I.,II., IV. a V.)