služby

Zvozy materiálu

Vzorky na vyšetrenia si vyzdvihneme u vás v ambulancii a doručíme do laboratórií vlastnou zvozovou službou. Termín zvozu si môžete dohodnúť s Mgr. Vaškovou na tel.: 0948 449 191

e-mail: vvaskova@laboratoria.sk

Poskytujeme odberový systém

 Pracujeme s uzavretým odberovým systémom Sarstedt - Monovette a VACUTAINER®, poskytujeme ho aj našim klientom na biochemické, hematologické a imunologické vyšetrenia analyzované na našom pracovisku podľa potreby v rámci výmeny za použitý odberový materiál.
Vákuum vo vnútri skúmaviek zabezpečuje presné množstvo odberu krvi v závislosti od objemu, rýchlu a hygienickú výmenu skúmaviek bez rizika vychádzajúceho z kontaktu s krvou pacienta.
Odberový materiál na základné a špeciálne mikrobiologické vyšetrenia vám poskytneme spolu s návodom na odber.
Odberový materiál vám na požiadanie dodajú naši pracovníci spolu s výsledkami vyšetrení.

Elektronický systém, zasielania výsledkov

Po ukončení požadovaných laboratórnych vyšetrení a zhodnotení výsledkov lekárom v našom laboratóriu, sa výsledky priebežne sa zasielajú na laboratórny server, odkiaľ sú distribuované v elektronickej podobe do zdravotníckych zariadení, z ktorých zvážame biologický materiál, a to za predpokladu dostupnosti internetového prepojenia s týmito strediskami.

Elektronické zasielanie výsledkov je kryptované, čím tento prenos zodpovedá požiadavkám o ochrane osobných údajov.

V prípade vášho záujmu o zasielanie výsledkov elektronickou formou prosím kontaktujte nášho IT technika.

Organizujeme odborné semináre

Pre našich klientov pravidelne organizujeme kreditované odborné semináre

Návšteva zástupcu firmy

V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie o našom zdravotníckom zariadení a o jeho službách, náš obchodný reprezentant vás s radosťou navštívi. Napíšte nám prosím, kedy vám návšteva najviac vyhovuje a náš reprezentant vás bude v najbližšej dobe kontaktovať.

 

  Vaše meno (povinné)

  Vaše priezvisko (povinné)

  Názov spoločnosti (povinné)

  Vaše telefónne číslo (povinné)

  Váš email (povinné)

  Navrhovaný termín stretnutia (povinné)


  Konziliárne služby

  V našich laboratóriách pracujú odborníci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú domácich a zahraničných odborných podujatí , kde aktívne prezentujú naše spoločné výsledky.

  Radi vám poskytnú konzultácie k nami vykonávaným vyšetreniam s prihliadnutím na najnovšie poznatky medicíny.