odborné podujatia

Laboratóriá Piešťany, s r. o.
Vás pozýva na seminár lekárov
ktorý sa uskutoční dňa
28. mája 2014 / streda / o 14:00
v jedálni NsP, n.o. Nové Mesto nad Váhom

Program:

  1. Pertusis – laboratórna diagnostika a interpretácia laboratórnych nálezov /  MUDr. R.Botek, Laboratóriá Piešťany/
  2. Nové možnosti diagnostiky ochorení GITu, potravinová intolerancia / Doc. Ing. S. Blažíčková, PhD, Laboratóriá Piešťany/
  3. Možnosti rýchlej laboratórnej diagnostiky infekčných ochorení. /  MUDr. R.Botek, Laboratóriá Piešťany/
  4. Diagnostika infekcií vyvolaných chlamýdiami a mykoplazmami /  MUDr. R.Botek, Laboratóriá Piešťany/

Účasť na seminári bude hodnotená kreditmi sústavného vzdelávania