Odber materiálu na molekulárno-biologické vyšetrenia

MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Výtery robíme sterilným tampónom dodaným spolu s odberovou skúmavkou z laboratória (pokyny pre odber podrobne v časti Odber výterov na bakteriologické vyšetrenie). Tampón vytrepeme do média v odberovej skúmavke (vytrepávame maximálne 15 sekúnd!). Následne tampón vyhodíme, skúmavku uzavrieme, označíme a čo najrýchlejšie zašleme
do laboratória. V opačnom prípade uskladníme v chladničke pri teplote 4 °C max. 1 deň.
Vzorky z urogenitálneho traktu odoberáme do sterilných umelohmotných skúmaviek, ktoré označíme a čo najrýchlejšie zašleme do laboratória. V opačnom prípade uskladníme v chladničke pri teplote 4 °C max. 1 deň.