Odber materiálov na mikrobiologické vyšetrenie

Odber krvi na vyšetrenie bakterémie

Baktérie sa z ložiska vyplavujú asi 1 hodinu pred začiatkom vzniku triašky a zvyšovania teploty. Kontinuálna bakterémia je charakteristická pre bakteriálnu endokarditídu a intravaskulárne ložiská. Na odbery sú k dispozícii rôzne nádoby.
Kožu v mieste vpichu dezinfikujeme 70% alkoholom. Po odtrhnutí krytu uzáveru na odberovej nádobke dezinfikujeme povrch gumovej zátky. Detoxikovaným tampónom urobíme po dezinfekcii kože ster v mieste vpichu a zašleme spolu s hemokultúrou
do laboratória.
Odoberieme vzorku krvi, vymeníme ihlu na striekačke a jej obsah umiestnime do nádobky. Po odbere nádobku premiešavame asi 3 min, aby sa krv nezrazila.
V prípade podozrenia na bakterémiu vyvolanú anaeróbnymi mikroorganizmami použijeme nádobku na hemokultiváciu anaeróbnych mikroorganizmov.
Odbery vzoriek robíme podľa teplotnej krivky a pri triaške. Prvú vzorku odoberieme na začiatku stúpania teploty.
Najvhodnejší je odber 1 hodinu pred očakávaným max. vzostupom teploty.
Druhú vzorku krvi odoberieme po hodine. Ak bola zahájená ATB terapia, odoberáme krv pred podávaním antibakteriálneho lieku. Nádobky so vzorkami krvi treba nechať do doby odoslania do laboratória pri izbovej teplote. Pozitívny výsledok, ako aj izoláciu a identifikáciu bakteriálneho kmeňa ako aj antibiotikogram hlásime telefonicky okamžite po získaní výsledku.

Odber likvoru na kultivačné vyšetrenie

Prísne asepticky lumbálnou punkciu sa napichne miešny kanál a z punkčnej ihly sa nechá samovoľne odkvapkať do sterilnej skúmavky likvor v množstve minimálne 1 ml / likvor nenaťahovať pod tlakom do striekačky!/ Po odbere sterilnú skúmavku
s materiálom okamžite doručiť do laboratória. Ak nie je možné likvor okamžite doručiť, je potrebné ho uskladniť pri izbovej teplote v tme.
Nikdy nedávame odobratý likvor do chladničky!

Materiál na anaeróbnu kultiváciu

  1. Tekutý materiál odoberáme a posielame v injekčnej striekačke, z ktorej po nabratí materiálu vytlačíme vzduch a koniec zapichneme do gumovej zátky a prelepíme proti odpadnutiu.
  2. Výtery na detoxikovaných tampónoch umiestnime okamžite po odbere do transportného Amiesovho média s aktívnym uhlím a čo najrýchlejšie transportujeme do laboratória.
  3. Časti orgánov a tkanív posielame v uzavretých skúmavkách rýchlym transportom do laboratória. Odber hnisu, punktátov a exudátov.
    Robíme punkčnou ihlou do sterilnej skúmavky. Ak je materiál hustý, naberáme ho detoxikovaným tampónom po incízii steny dutiny abscesu a tampón umiestňujeme do transportného média. Odber hnisu a exudátov tam, kde je zavedená drenáž