Vyšetrenie antigénu Giardia intestinalis

Giardia intestinalis (lamblia,duodenalis):

prvok zo skupiny Flagellata spôsobujúci širokú škálu gastrointestinálnych príznakov s prevalenciou vo vyšetrovaných vzorkách v našich podmienkach 2 – 5%. Mikroskopické vyšetrenie stolice je limitované okrem objektívnych faktorov aj individuálnou skúsenosťou. Objektivizácia vyšetrenia: Enzymoimunochromatografia:citlivosť 88–99%, presnosť 95%

Vzorka: stolica (formovaná vo veľkosti lieskového orecha), transport do 24 hodín, uchovávať pri izbovej teplote (nezmrazovať). Vzhľadom na nepravidelné vylučovanie cýst opakovať v troch dňoch za sebou.

Limity: vyšetrenie nie je určené na dôkaz trofozoitov (napr. v duodenálnej sonde)

Výsledok: v priebehu dvoch hodín
Základné parazitologické vyšetrenie stolice zostáva nezmerné, objektivizácia detekcie Giardia intestinalis len na vyžiadanie.