Vyšetrenia antigénu Streptococcus pyogenes

Rýchly diagnostický test na detekciu Streptococcus pyogenes 

  • Test využíva imunochromatografický princíp
  • Veľmi jednoduché použitie testu (výter z tonzíl)
  • Výsledok testu poskytnutý do 5 min.
  • Test umožňuje zahájiť rýchlu a presnú liečbu, a tým zmierniť závažnosť symptómov a následkov ochorenia
  • Imunochromatografický princíp a špecifická detekcia antigénu zabezpečuje, že nedochádza k interferencii testovaného mikroorganizmu s ostatnými patogénmi
  • Detekčný limit testu je 1,5x105
  • Špecifickosť 97,5% pri porovnaní s metódou bunkových kultúr