Stanovenie protilátok proti Bartonella hensellae

Etiologický agens patrí medzi Rickettsie a v našich podmienkach spôsobuje najčastejšie tzv. „chorobu z mačacieho poškriabania“. Ochorenie väčšinou spontánne odoznie, ale niekedy môže pretrvávať lymfadenopatia (aj generalizovaná) a rôzne nešpecifické príznaky väčšinou z dôvodu indukovanej autimunopatológie. Stanovenie protilátok má skôr diferenciálno-diagnostický ako klinický význam.

Metóda: Detekcia protilátok triedy IgG proti bunkám  Bartonella hensellae pomocou fluoresceínom značených antiHuIgG nonoklonálnych protilátok

Interpretácia: Titer IgG vyšší ako 10 000 suponuje recentnú infekciu, titer IgG 1 000 postinfekčnú imunitu.