Stanovenie norovírusu

Norovírusy:

skupina malých neobalených vírusov s jednovláknovou RNA známych aj ako NORWALK-like vírusy, spôsobujúce akútne gastroenteritídy ľudí. Inkubačná doba obvykle 24 – 48 hodín.

Klinická symptomatológia: vomitus – náhle vzniknutý (u detí spravidla opakujúci sa) nasledovaný vodnatou stolicou bez prímesi krvi a nauzeou, občasné subfebrílie, vysoký stupeň dehydratácie. Príznaky odznievajú spravidla do 60 hodín. Asi 30% asymptomatických nosičov. Klinické prejavy často nesprávne označované ako „črevná chrípka“.

Prenos: vysoko kontaginózny (min. infekčná dávka 10  virusových partikúl), oro-fekálny, najčastejšie fekálne kontaminované potraviny alebo voda – interhumánny prenos zvyšuje riziko lokálnych malých epidémií.

Detekcia: Enzymoimunochromatografia, citlivosť cca 50%, špecifickosť 95-97%

Vzorka: Stolica cca 1 -. 2,- ml, transport do 6,- hodín pri T < 25oC,  do 24 hodín uskladniť v chlade (nezmrazovať), vírus je spoľahlivo detegovateľný v prvých troch dňoch po nástupe príznakov.

Výsledok: v priebehu dvoch hodín