Špecifikácia protilátok proti vírusu Epstein Barrovej

Účelom vyšetrenia je špecifikácia hlavne IgM, ale aj IgG protilátok proti antigénom EBV pri nejasných a/alebo nekorešpondujúcich nálezoch EIA a stanovením hetrofilných protilátok a pri diskrepantných nálezoch opakovaných vyšetrení.

Interpretácia nálezu je individuálna a je uvádzaná  v záveroch vyšetrenia