Potravinová intolerancia , protilátky proti sóji, kaltóze a kravskému mlieku

Potravinová intolerancia (falošná potravinová alergia) – alergénovo špecifické protilátky proti kravskému mlieku,  laktóze, sóji  triedy  IgA a IgG

Kravské mlieko patrí do skupiny potencionálnych potravinových alergénov, t.j. látok proteínovej povahy, ktoré vyvolávajú u precitlivených jedincov chorobné stavy charakterizované abnormálnou imunitnou odpoveďou ľudského organizmu na tieto látky. Kravské mlieko obsahuje viac než 20 rôznych proteínov, z ktorých iba niektoré vyvolávajú imunitnú odpoveď s patofyziologickými dôsledkami (kazeín, ß-laktoglobulín a α-laktalbumín). Zvýšené hladiny protilátok proti kravskému mlieku v ľudskom sére sú indikátorom alergických ochorení s kožnými symptómami (atopický ekzém, žihľavka), gastrointestinálnymi symptómami (detské koliky, hnačky, zvracanie) a respiračnými symptómami (nádcha, opakovaná sípavosť). Alergia na kravské mlieko sa najčastejšie vyskytuje u novorodencov a detí do troch rokov. Aj keď v patogenéze má úlohu prenatálna senzibilizácia, alergia môže vzniknúť i v dospelosti. Najčastejším typom imunopatologickej reakcie je I.typ (IgE), súvšak dôkazy aj o III. (IgG) a IV. type reakcií.

Príčiny vzniku alergie na bielkovinu kravského mlieka

Vývoj alergie závisí na viacerých faktoroch. Genetickej predispozície alergicky reagovať, včasnej expozície alergénom ( mliečnou bielkovinou ), vývoja tzv.orálnej tolerancie na alergén, či senzibilizácie.

Kravské mlieko obsahuje 4 typy mliečnej bielkoviny, ktoré pôsobia ako alergény:

 • kazeín, ktorý spôsobuje alergickú reakciu u 75-85% dojčiat
 • beta-laktoglobulín, ktorý spôsobuje alergickú reakciu u 10-12% dojčiat, je však najsilnejším alergénom mlieka, je odolný voči tepelnej úprave a hydrolýze a prechádza aj do materského mlieka
 • alfa-laktalbumín, ktorý spôsobuje alergickú reakciu u 2-5% dojčiat, avšak pozitívne špecifické IgE protilátky má viac ako 60% pacientov alergických na mlieko a temer 50% pacientov s atopickým ekzémom
 •  bovinný sérový albumín a bovinný laktoferín sú menej významné alergény

Jednou z príčin neznášanlivosti na mlieko je intolerancia laktózy.  Intolerancia laktózy je enzymatická porucha, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu-  na dva jednoduché cukry – glukózu a galaktózu. Existujú tri typy deficitu laktázy: vrodený deficit laktázy – príznaky intolerancie sa objavia skoro po narodení, sekundárne znížená aktivita laktázy pri niektorých črevných ochoreniach, primárne znížená aktivita laktázy. Ochorenie sa objavuje v dospelosti u jedincov, u ktorých nebola v mladosti nájdená neznášanlivosť laktózy. K poklesu laktázovej aktivity u citlivých ľudí dochádza pravdepodobne v dôsledku zníženej expresie génu.

Príznaky laktózovej intolerancie

Laktóza, ktorá sa nerozštiepi v tenkom čreve sa posúva do hrubého čreva, kde vytvára osmotický gradient, sťahuje do čreva vodu a minerály, ktoré spôsobujú hnačky.

Typickými prejavmi sú teda hnačky, ktoré sú kyslo zapáchajúce, kolikovité bolesti brucha, nadúvanie, prelievanie črevného obsahu, pocity plného brucha, škŕkanie v bruchu, zvýšený odchod plynov a u dojčiat celkové neprospievanie, úbytok na hmotnosti.

Príznaky sa objavujú 30-120 minút po požití mlieka.

Časť pacientov nemusí mať hnačky, dominuje u nich kŕčovitá bolesť brucha.

Stravovacie návyky nášho obyvateľstva sa menia smerom k používaniu väčšieho množstva rastlinnej potravy. Vo veľkej miere sa konzumujú produkty zo sójových bôbov ako náhrada za mäso. Tým sa do ľudského organizmu dostáva nový typ rastlinných proteínov – zásobné proteíny bôbov, a tiež funkčné proteíny – enzýmy a inhibítory trypsínu a chymotrypsínu. Zvláštnu skupinu tvoria v sójových bôboch bohato zastúpené glykoproteíny, nazývané tiež lektíny. Alergickí pacienti vytvárajú individuálne špecifické protilátky proti rôznym proteínom zo sóje. Bolo dokázané, že zo zložitého proteínového komplexu sójových bôbov až 16 proteínových frakcií viaže IgE špecifické protilátky zo sér pacientov alergických na sóju. U detí s intoleranciou na kravské mlieko sa často mlieko nahrádza sójovými preparátmi, ktoré u citlivých jedincov môžu vyvolať alergické reakcie, ako sú žihľavka, astma, gastrointestinálne potiaže, prípadne môžu vyvolať anafylaktickú reakciu. Ak sú citliví jedinci vystavení účinku sójového prachu a múky, tieto môžu byť príčinou alergickej astmy, nádchy a iných prejavov respiračnej alergie bez toho, aby jedinci prejavovali známky alergie na sóju. Hľadať potravinu, ktorá nám škodí, postupným a náhodným vylučovaním je zdĺhavé a náročné. Takto navyše ani nie je možné otestovať všetky kombinácie jednotlivých typov potravín. Efektívnejšie je diagnostikovanie krvnými testami, ktoré pomôžu rýchlo a spoľahlivo odhaliť zvýšené hladiny špecifických IgG protilátok pre jednotlivé potraviny.

Potravinová intolerancia a potravinová alergia v skratke

Potravinová intolerancia Alergia na potraviny
Reakcie sú oneskorené a symptómy sa môžu objaviť za niekoľko dní      Reakcie sa obyčajne objavujú rýchlo, maximálne do 2 hodín od styku s potravinou
Môžete byť intolerantný k viacerým potravinám v rovnakom čase. So vznikom alergie úzko súvisí náš imunitný system, ktorý je reakciou na špecifickú potravinu.
Bežné sú početné symptómy, od migrény cez opuchy, únavu a všeobecný pocit nepohody. Symptómy: ťažkosti s dýchaním, vyrážky, opuchy, nádcha a anafylaktický šok. Tieto môžu potenciálne ohrozovať ľudský život.

 

Ako sa prejaví alergia na jedlo:

 • svrbenie kože a sliznice,
 • dráždenie v nose alebo hrdle (niekedy aj v ušiach),
 • častým prejavom je kýchanie,
 • upchávanie nosa,
 • vodnatá nádcha,
 • dráždenie na kašeľ, niekedy spojené s pocitom zúženia dolných dýchacích ciest, až s pocitom dusenia,
 • sčervenanie pokožky, žihľavka, niekedy až tvorba opuchov

Ako sa môže prejavovať potravinová intolerancia:

 • sčervenanie a svrbenie pokožky, ekzémy, kožné vyrážky,
 • bolesti hlavy, migréna,
 • nádcha, dýchacie ťažkosti,
 • bolesti brucha až kŕče,
 • zápcha, koliky, hnačky, plynatosť,
 • syndróm dráždivého čreva,
 • nevoľnosť, zvracanie,
 • nadváha ale i podvýživa,
 • zadržiavanie tekutín,
 • zápaly,
 • artritída,
 • gynekologické ťažkosti, neplodnosť,
 • depresia, stavy úzkosti, hyperaktivita a podobne.