ANCA profil a HEPAR

Na  diferenciáciu a prípadnú konfirmáciu autoprotilátok sme zaradili dva nové testy:

Profil ANCA
rozlíši: anti-myeloperoxidáza, anti-proteináza 3 a protilátky proti glomerulárnj bazálnej membráne: anti-MPO, anti-PR3 a anti-GBM. Diferencovanie špecifickosti ANCA prispieva pri posudzovaní Wegenerovej granulomatózy, mikroskopickej polyangiitídy, rýchlo progredujúcej glomerulonefritídy, Goodpastureovho syndrómun a iných foriem vaskulitídy.

Profil HEPAR
slúži na lepšie rozlíšenie autoimunitných chorôb pečene a zahrňuje nasledovné protilátky:
AMA M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP a Ro-52.

Vzťah k príslušným chorobám pečene ilustruje tabuľka:

Anti- Asociované choroby
M2, Sp100, PML, gp210 Primárna biliárna cirrhóza
LKM-1, SLA/LP, LC-1 Autoimunitná hepatitída
Ro-52 Autoimunitná hepatitída, reumatické choroby