vyšetrenie D-diméru

D-dimér

D-dimér je fragment proteínu, ktorý vzniká v priebehu fibrinolýzy, keď plazmín (enzým) odbúrava  fibrínovú zrazeninu stabilizovanú priečnymi väzbami (vytvorenými pôsobením  faktora XIII).  D-dimér je laboratórny parameter pre stanovenie aktivácie koagulácie, test monitorujúci fibrinolýzu.  Používa sa na zistenie a monitorovanie hyperkoagulačných stavov (napr. pri hlbokej  trombóze  žíl)


Kto môže indikovať vyšetrenie D-diméru:

bez indikačných obmedzení, všetky odbornosti.


Kedy sa vyšetruje hodnota D-diméru

Pri  diagnostike, vylúčení a sledovaní stavov  súvisiacich s nadmerným krvným zrážaním, najčastejšie pri príznakoch:

hlbokej  žilovej trombózy - bolesť v nohe, bolestivosť na dotyk, opuch, zmena farby kože

pľúcna embólia - dušnosť, kašeľ, bolesť na hrudi viazaná na dýchanie

diseminovaná intravaskulárna koagulácia  (DIC) - krvácanie z ďasien, nevoľnosť, zvracanie, bolesti svalov, bolesti brucha, nedostatočná tvorba moču - vyšetrenie D-diméru spolu s protrombínovým časom (PT), aktivovaným parciálnym tromboplastínovým časom (APTT), fibrinogénom a trombocytmi


Fyziologické hodnoty

Muži, Ženy: <0,5 mg/L


Čo sa vyšetruje (vzorka)

Krv odobraná do protizrážavého roztoku (citrát)


Zvýšená hodnota môže indikovať:

stavy s nadmerným zrážaním krvi:

  • Hlboká žilová trombóza - tvorba krvných zrazenín v hlbokých žilách tela, najčastejšie dolných končatín, krvné zrazeniny môžu narastať do veľkých rozmerov a blokovať tok krvi (prejavujú sa opuchmi, bolesťou, poškodením tkanív)
  • pľúcna embólia - často býva komplikáciou hlbokej žilovej trombózy, kedy dôjde k presunu  časti krvnej zrazeniny uvoľnenej z hlbokých žíl dolných končatín do pľúcnych ciev a spôsobuje ich upchatie
  • krvná zrazenina sa menej často môže tvoriť v akejkoľvek inej cieve (v koronárnych tepnách srdca spôsobí infarkt srdca), môže sa tvoriť aj v srdci, alebo na srdcových chlopniach pri nepravidelnej srdcovej akcii (fibrilácia predsiení), na poškodených chlopniach, poškodených cievach (aterosklerózou); ak sa odtrhne  časť zrazeniny, môže dôjsť k embólii a zablokovaniu prítoku krvi do iného orgánu, napr. mozgu (pri mozgovej mŕtvici), alebo obličiek

diseminovanú  intravaskulárnu koaguláciu (DIC) - chorobný stav so vznikom mnohopočetných krvných zrazenín v drobných cievach mnohých orgánov, dochádza k ich poškodeniu a následne k ťažkému krvácaniu, pri spotrebovaní koagulačných faktorov; DIC vzniká ako komplikácia ťažších infekcií, tehotenstva, pôrodu, nádorov, operácií  atď.

D-diméry môžu byť používané na monitorovanie úspešnosti liečby DIC.
• ďalšie stavy - chirurgický zákrok, úraz, infekcia, zápal, choroby pečene, ochorenia srdca, vysoká koncentrácia reumatoidného faktora , tehotenstvo, nádorové ochorenie, ai.

 

Hodnotenie výsledku:

Negatívny: koncentrácia  D-dimeru < 0,25 mg/L alebo  0,5 mg/L FEU.

Negatívny výsledok znamená, že v tele sa vo zvýšenej miere nevytvárajú  a neodbúravajú krvné zrazeniny. Prakticky vylučuje  hlbokú  trombózu žíl a pľúcnu embóliu.

 

Pozitívny výsledok: koncentrácia  D-diméru > 0,25 mg/L alebo  0,5 mg/L FEU.  

Už nie je pre trombózu tak špecifický a vyšetrenie  D-dimeru iba prispieva  k potvrdeniu diagnózy týchto ochorení .

Pozitívny výsledok znamená, že sa vytvorili  významné fibrínové zrazeniny a tie sa práve  odbúravajú.  Neurčuje však ich lokalizáciu, alebo príčinu.

Koncentrácia D-dimérov  sa udáva v DDU jednotkách (z anglického D-dimer units, D-dimer jednotky) ng/ml DDU alebo  mg/L DDU, označenie DDU sa obvykle vynecháva). Alebo sa používajú FEU jednotky (fibrinogén ekvivalentné jednotky, ng/ml FEU alebo o mg/L FEU, označenie  FEU sa musí uvádzať). Použitie jednotiek závisí na druhu diagnostickej súpravy.

Prepočet jednotiek: 1 mg/L DDU = 2 mg/L FEU