Vyšetrenia antityreoidálnych protilátok

 Informácia o vyšetreniach antityreoidálnych protilátok

Vážená pani doktorka, pán doktor,

dovoľujeme si Vás informovať, že pracovisko klinickej biochémie Laboratórií Piešťany s.r.o., rozšírilo od 10/2013 paletu špeciálnych metód  o stanovenie  nasledovných parametrov pre tyreoidálnu diagnostiku:

protilátky proti tyreoidálnej peroxidáze (antiTPO)

protilátky proti tyreoglobulínu (antiTg)

Indikujúci lekár :

( 001,004,007,008,009,017,018,020,031,040,047,048,049,050,060,064,104,140,153,154 )

protilátky proti TSH receptoru (antiTSHR)

Indikujúci lekár:

( 001,005,007,047,048,049,050,060,064,153,154,155 )

Odber vzoriek:

Sérum, heparínová a K3-EDTA plazma

 

Pri indikácii vyšetrení dodržiavajte, prosím, pokyny zdravotných poisťovní.

Na prípadné dotazy Vám odpovieme na našich kontaktných telefónnych číslach.