Nádorové markery

Onkomarkery sú substancie prítomné v organizme v dôsledku vzniku a vývoja malígneho procesu. Sú produkované nádorovými, alebo normálnymi bunkami organizmu ako metabolická, alebo imunologická odpoveď na prítomnosť nádoru. Žiaden z onkomarkerov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, však nemá 100% senzitivitu a špecificitu, preto ich zvýšenú koncentráciu možno nájsť u viacerých benígnych ochorení, ale aj u zdravých ľudí. Koncentrácie sú tiež závislé od použitej techniky, takže výsledky pacientov, stanovené rôznymi technikami nie je možné porovnávať, nakoľko by mohlo prísť k chybným interpretáciám. Nami stanovené markery sú analyzované technikou ECLIA- elektrochemiluminiscenčného imunochemického merania na analyzátore Roche Cobas e 601.
Sledovanie priebehu ochorenia je hlavnou doménou indikácie stanovenia nádorových markerov. Analýza hladín je prínosná pre hodnotenie remisie, podozrenia na reziduálny nádor a relaps. Zvýšenie koncentrácií môže predchádzať klinickú diagnózu aj o 6 mesiacov.

Charakteristika  vyšetrovaných onkomarkerov

Marker ovplyvnenie nenádorovým procesom použitie pri nádoroch
CEA benígne ochorenie GIT, pľúc, obličiek, fajčiari žalúdok, pažerák, hrubé črevo, konečník, pankreas, žlčové cesty, ováriá a maternica, prsník, obličky, pľúca, močový mechúr, štítna žľaza
AFP fetálna malformácia spina bifida, Downov syndróm, cirhóza, hepatitídy, pneumónie, zápaly obličiek a GIT  hepatocelulárny ca, germinatívne nádory ovária, neseminómy testes
hCG  tehotenstvo, Downov syndróm  neseminómy testes, mola hydatidosa choriokarcinóm
CA 19-9  cholestáza, zápalové choroby žalúdka, čreva, pankreasu, pečene  pankreas, žalúdok, cholangiocelul, ca pečene, žlčové cesty, hrubé črevo, konečník, ovárium
CA 125 ovariálne cysty, adnexitídy, choroby pečene, pankreasu, žlčníka, výpotky,renálna insuficiencia  ovárium, maternica
 CA 15-3  benígne ochorenia prsníka, cirhóza pečene, akútna pankreatitída, chronická bronchitída, chronická renálna insuficiencia  karcinóm prsníka
PSA, fPSA  benígna hyperplázia, prostatitída, manipulácia  prostata
 Feritín  zápaly všeobecne, poruchy metabolizmu železa  M.Hodkin, leukémie

Vyšetrovaný materiál: sérum, plazma

Referenčné hodnoty:

CEA             <  5,0 ng/ml

AFP             < 6,0 IU/ml

hCG             < 5,0 mIU/ml

CA 19-9      < 37,0 U/ml

CA 125       < 35,0 U/ml

CA 15-3      <25,0 U/ml

PSA     < 4ng/ml

Feritín     muži 30-400 ng/ml

ženy  13 – 150 ng/ml