Kardiálne markery

Vysoko senzitívny kardiálny Troponín T (cTnT hs)

Stanovenie TnT hs a používa pri diferenciálnej diagnostike akútneho koronárneho syndrómu na identifikáciu nekrózy, napr.pri akútnom infarkte myokardu. Zvýšenie cTnT hs pri akútnom infarkte myokardu môže dosahovať 20-50 násobok nad referenčný rozsah a pretrváva 10-14 dní. Stanovenie TnT hs je tiež vhodné na stratifikáciu pacientov s akútnym koronárnym syndrómom a na posúdenie funkcie srdca u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním. Je dôležité pri rozhodovaní o výbere intenzívnejšej terapie intervencie u pacientov so zvýšenými hladinami TnT.
Podľa nových odporúčaní pre diagnózu a liečbu ST-nezvýšených akútnych koronárnych syndrómov je cTnT hs doporučený marker poškodenia myokardu.

Horný referenčný limit pre cTnT hs (99 percentil) – 14ng/l

CK-MB

Stanovenie koncentrácie CK-MB v sére je dôležitým prvkom v diagnostike myokardiálnej ischémie, napr. pri akútnom infarkte myokardu, myokarditíde, atď. CK-MB je detekovateľné v krvi po cca 3 – 8 hod. od nástupu kardiálnych symptómov a môže zostať detekovateľná po dlhšiu dobu v závislosti od priebehu stavu. CK-MB môže byť detekovateľná tiež pri iných klinických stavoch, napr. pri rabdomyolýze a ikteruse.

Horný referenčný limit pre CK-MB (99 percentil):

  • ženy - 4.88 ng/ml
  • muži - 6.22 ng/ml