Hormóny štítnej žľazy

Štítna žľaza, TSH, fT4, fT3

Štítna žľaza vylučuje tyreoidné hormóny, ktoré majú význam pre rast a metabolizmus. Sekréciu tyreoidných hormónov riadia hormóny predného laloka hypofýzy. Biologicky aktívne sú voľné frakcie tyreoidných hormónov.

Tyreoidné funkčné testy:

Prvý krok spočíva vo vyšetrení TSH a T4/fT4. ak uvedené vyšetrenia neobjasnia príčinu, je potrebné navyše vyšetriť: fT3, anti TPO, anti TSH. Pacient so závažnou tyreopatiou môže mať normálne koncentrácie hormónov v plazme.

 

Vyšetrovaný materiál: sérum, plazma

Odbery by mali byť vykonané ráno nalačno!

Referenčné hodnoty:

TSH       0,27 – 4,2    uIU/ml

fT4        12,0 – 22,0   pmol/l

fT3          3,1  -  6,8   pmol/l