Preventívne prehliadky – marec 2013

GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO

Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
(od 18.roku života alebo od prvého tehotenstva)

Platnosť od 1.4.2013

Názovvyšetrenia FrekvenciaPP Obmedzenia vyšetrenia(vek pacienta, anamnestický údaj) Kto vyšetrenie vykonáva
CA 125 1x /6mesiacov Od 30. roku životalen u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu Laboratórium(vhodné dg: Z01.4, Z12.4)
CA 125 1x/ rok Od 35. roku životalen u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária Laboratórium (vhodné dg: Z01.4, Z12.4, Z80.4)
Cytológia krčka maternice(Skríning rakoviny krčka maternice) 1x/ rok Od 23. roku životapri každej gynekologickej preventívnej prehliadke Laboratórium(správna dg: Z01.4)

 

PEDIATRIA

Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
( 0- 18. rok života poistenca)

Platnosť od 1.4.2013

Názov vyšetrenia FrekvenciaPP Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj) Kto vyšetrenie vykonáva
Moč chemicky (papierikom) - 5. – 6. mesiac života3. rok života

5. rok života

6. rok života (alebo 7. rok života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku )

9. rok života

11. rok života

13. rok života

15. rok života

Ambulancia alebo laboratórium (vhodná dg: Z00.1)
Močový sediment - 5. – 6. mesiac života3. rok života

5. rok života

6. rok života (alebo 7. rok života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku )

9. rok života

11. rok života

13. rok života

15. rok života

Laboratórium (vhodná dg: Z00.1)
Cholesterol celkový - 11. rok života dieťaťa17. alebo 18. rok života dieťaťa Laboratórium (vhodná dg: Z00.1)
Sedimentácia erytrocytov - 11. rok života dieťaťa Ambulancia alebo laboratórium (vhodná dg: Z00.1)
Triacylglyceroly - 17. alebo 18. rok života dieťaťa Laboratórium (vhodná dg: Z00.1)

 

UROLÓGIA

Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky

Platnosť od 1.4.2013

Názov vyšetrenia FrekvenciaPP Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj) Kto vyšetrenie vykonáva
Moč chemicky(papierikom) 1x/ 3 roky Od 50. roku života len muži  Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5)
Močový sediment 1x/ 3 roky Od 50. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5)
Kreatinín 1x/ 3 roky Od 50. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5)
Prostatický špecifický antigén (PSA) 1x/ 3 roky Od 50. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5)
Prostatický špecifický antigén voľný (fPSA) – len pri pozitívnom výsledku PSA (4 - 10 ng/ml) 1x/ 3 roky Od 50. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5)

U mužov s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (Z80.4) sa preventívne prehliadky realizujú v periodicite 1x/3 roky podľa hodnoty PSA :

Názov vyšetrenia FrekvenciaPP Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj ) Kto vyšetrenie vykonáva
Moč chemicky (papierikom) 1x/ 3 roky Od 40. roku života len muži Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Močový sediment 1x/ 3 roky Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Kreatinín 1x/ 3 roky Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Prostatický špecifický antigén (PSA) – hodnota 0 – 1.0 ng/ ml 1x/ 3 roky Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)

U mužov s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (Z80.4) sa preventívne prehliadky realizujú v periodicite 1x/2 roky podľa hodnoty PSA :

Názov vyšetrenia FrekvenciaPP Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj ) Kto vyšetrenie vykonáva
Moč chemicky(papierikom) 1x/ 2 roky Od 40. roku života len muži Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Močový sediment 1x/ 2 roky Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Kreatinín 1x/ 2 roky Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Prostatický špecifický antigén (PSA) – hodnota 1.1– 2.5 ng/ml 1x/ 2 roky Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)

U mužov s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (Z80.4) sa preventívne prehliadky realizujú v periodicite 1x/1 roky podľa hodnoty PSA :

Názov vyšetrenia FrekvenciaPP Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj ) Kto vyšetrenie vykonáva
Moč chemicky(papierikom) 1x/ rok Od 40. roku života len muži Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Močový sediment 1x/ rok Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Kreatinín 1x/ rok Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)
Prostatický špecifický antigén (PSA) – hodnota 2.6– 4.0 ng/ml 1x/ rok Od 40. roku života len muži Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4)

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO A PEDIATRIA

Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
(od 18. roku života poistenca resp. 18 – 28. rok života poistenca)

Platnosť od 1.4.2013

Názov vyšetrenia Frekvencia 

PP

Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj) Kto vyšetrenie vykonáva
Sedimentácia erytrocytov 1x/ 2 roky Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0 Ambulancia alebo laboratórium
Sedimentácia erytrocytov 1x/ rok Od 18. roku života  - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0 Ambulancia alebo laboratórium
Moč chemicky (papierikom) 1x/ 2 roky Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) Ambulancia alebo laboratórium
Moč chemicky (papierikom) 1x/ rok Od 18. roku života  - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) Ambulancia alebo laboratórium
Močový sediment 1x/ 2 roky Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) Laboratórium
Močový sediment 1x/ rok Od 18. roku života  - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) Laboratórium
Glukóza 1x/ 2 roky Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) Laboratórium
Glukóza 1x/ rok Od 18. roku života  - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) Laboratórium
Kreatinín 1x/ 2 roky Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) Laboratórium
Kreatinín 1x/ rok Od 18. roku života  - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0 Laboratórium
KO bez diff. 1x/ 2 roky Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) Laboratórium