Nové pravidlá v preskripcii onkomarkerov

Dňa 6. 4. 2011 sme od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., (ďalej VšZP) dostali usmernenie, ktorým počnúc dňom 1. 4. 2011 zavádza nové pravidlá v preskripcii onkomarkerov. Nové pravidlá danej poisťovne stanovujú preskripciu konkrétnych vyšetrení onkomarkerov vzhľadom na diagnózu a odbornosť indikujúceho lekára.

V súvislosti s touto zmenou uverejňujeme tabuľku, v ktorej je uvedený zoznam onkomarkerov, diagnóz a odborností, ktorých indikáciu bude VšZP akceptovať. Iné indikácie, ako sú uvedené, nebude VšZP akceptovať a z toho dôvodu ich nebude ani laboratóriu, ktoré ho vykoná, uhrádzať.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak sa pri indikácii laboratórnych vyšetrení nebude postupovať podľa uvedeného usmernenia, nebudeme môcť žiadané parametre vyšetriť.

 

anatomická oblasť názov onkomarkeru diagnóza výkonu kód odbornosť
Nádory hlavy, krku a pažeráka SCCA C00-C15 4481 010,019, 037,319,591
CYFRA21-1 C00-C15 4480 001,010,019, 037,319,350,591
CEA C00-C15 4353 001,010,019,048;222,319,350,591
Nádory žalúdka GIZA C16 4353 001,010,019,048,222,319,350, 591
Ca 19-9 C16 4446 001,010,019,048,222,319,350,591
Ca 72-4 C16 4470 001,010,019,048,222,319,350,591
Nádory čreva CEA C17-20 4353 001,010,019,319,048,222,350,591
Ca 19-9 C17-20 4446 001,010,019,319,048,222,350,592
Chromogranin A/CgA/ C17-20 4466 010,019,319,048,222, 591
CEA - IgM C17-20 4464 001,010,019,319,048,222,350,591
Nádory pečene a žlčových ciest AFP C22-24 4361 010,019;216,319,222,591
CEA C22-24 4353 001,010,019,216,319,222,350,591
Ca 19-9 C22-24 4446 001,010,019,216;319,222,350,591
Ferritin C22-24 4350 001,010,019;216,319,222,591
Nádory pankreasu Ca 19-9 C25 4446 001,010,019,319,048,222,350,591,
CEA C25 4353 001,010,019,319,048,222,350,591,
Chromogranin A/CgA/ C25 4466 010,019,319,048,222,591
NSE C25 4451 010,019,319,048,222,591
Nádory pľúc a pleury CEA C34,C45 4353 001,003,019,319,350,591
CYFRA21-1 C34,C45 4480 001,003,019,319,350,591
NSE C34,C45 4451 003,019,319,591
Chromogranin A/CgA/ C34,C45 4466 003,019,319,591
Ca 125 C34,C45 4444 003,019,319,591
Nádory hrtana SCCA C32 4481 014,019,591
CYFRA21-1 C32 4480 014,019,319,591
CEA C32 4353 014,019,319,591
Nádory psníka Ca 15-3 C50 4445 009,019,229,271,591
CEA C50 4353 009,019,229,271,591
Nádory krčka maternice SCCA C51-53 4481 009,019,229,591
a vonkajšieho genitálu CEA C51-53 4353 009,019,229,591
CYFRA21-1 C51-53 4480 009,019,229,591
Nádory tela maternice HE-4 C54-55 4464 009,019,229,591
Ca 125 C54-55 4444 009,019,229,591
Nádory ovárií Ca 125 C56 4444 009,019,229,591
HE-4 C56 4464 009,019,229,591
Ca 72-4 C56 4470 009,019,229,591
Ca 19-9 C56 4446 009,019,229,591
AFP C56 4361 009,019,229,591
HCG C56 4440 009,019,229,591
Nádory testes AFP C62 4361 012,019,319,322,591
HCG C62 4440 012,019,319,322,591
LDH C62 3698 012,019,319,322,591
Nádory prostat PSA C61 4355 012,019,319,322,591
f - PSA C61 4355 012,019,319,322,591
CEA C61 4353 012,019,319,322,591
CgA C61 4466 012,019,319,322,591
Nádory obličiek a močových ciest CEA C64-66 4353 001,012,019,063,322,591,
CgA C64-66 4466 012,019,063,322,591
CYFRA21-1 C64-66 4470 001,012,019,063,322,591,
beta2-mikroglobulín C64-66 4354 012,019,063,322,591
Nádory nadobličiek CgA C74 4466 012,019,063,322,064,591
NSE C74 4451 012,019,063,322,064,591
Nádory kože Protein S - 100 C43,C44 4466 018,019,591
SCCA C43,C44 4481 018,019,591
Nádory spojiva TK C40-41,49 4358 018,019,011,591
Nádory nervového tkaniva NSE C70-72 4451 004,019,037,545,591
Hematologické nádory beta2-mikroglobulín C81-96 4354 019,031,329,591
Timidín kináza /TK/ C81-96 4358 019,031,329,591
Ferrtin C81-96 4350 019,031,329,591
Nádory hypofýzy PRL C75 4326 019,037,064,591
CgA C75 4466 019,037,064,591
Nádory príštitných teliesok Parathormón /PTH/ C73 4471 019,064,591
CgA C73 4466 019,064,591
Nádory štítnej žľazy Tyreoglobulín /TG/ C73 4435 019,064,591
Kalcitonín /CT/ C73 4371 019,064,591
CEA C73 4353 001,019,064,350,591
CgA C73 4466 001,019,064,350,591
Neonkologické diagnózy:    
anatomická oblasť názov onkomarkeru diagnóza výkonu kód odbornosť
Nádory ovárií Ca 125 Z01,Z12.8,Z80.4 4444 009,229
Nádory prostaty PSA Z01,Z12.5,N40 4355 012,322

Vysvetlivky ku kódom odborností:

1 vnútorné lekárstvo
4 neurológia
9 gynekológia a pôrodníctvo
10 chirurgia
11 ortopédia
12 urológia
14 ORL
18 dermatovenerológia
19 klinická onkológia
31 hematológia a transfuziológia
37 neurochirurgia
48 gastroenterológia
63 nefrológia
64 endokrinológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológii
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
545 neurologická onkológia
591 chemoteralia nádorov