Pre samoplatcov

Naše laboratórium ponúka možnosť vyšetrenia krvi a moču na základe žiadosti pacienta, pričom tieto vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia ale si ich pacient hradí sám. Odber vykonávajú erudovaní pracovníci nášho laboratória. Ponúkame paletu vyšetrení na základe medicínskych diagnóz. Jednotlivé palety sa dajú rozšíriť o akékoľvek vyšetrenia.

Ako sa dať vyšetriť ako samoplatca?

 1. Telefonicky sa objednať na odber krvi
 2. Dostavenie sa v dohodnutom termíne a čase, a takisto nalačno.

Balíky vyšetrení:

Všeobecný skríning (17,10€)

 • Glukóza
 • Urea
 • Kreatinín
 • Bilirubín celkový
 • GMT
 • ALT
 • Cholesterol
 • Triacylglyceroly
 • Železo
 • Moč. sediment
 • Krvný obraz

Rozšírený  (21.66€)

 • Základný balík na všeobecný skríning
 • AST
 • ALP
 • HDL
 • LDL

Balík zameraný na diabetický skríning (28,80€)

 • Glukóza
 • Urea
 • Kreatinín
 • Kys. močová
 • Cholesterol
 • Triacylglyceroly
 • HbA1C – glykovaný hemoglobín
 • Na
 • K
 • mALB
 • ACR

Rozšírený  (53,80€)

 • Základný balík zameraný na diabetický skríning
 • C peptid
 • Vitamín D

Balík zameraný na lipidový metabolizmus ( 8,36 )

 • Glukóza
 • Cholesterol
 • HDL
 • LDL
 • Triacylglyceroly
 • Aterogénny index

Balík zameraný na obličky (9,40 )

 • Urea
 • Kreatinín
 • Kys. močová
 • Na - sodík
 • K - draslík
 • Cl - chloridy
 • Ca - vápnik
 • P - fosfor

Rozšírený (27,30€)

 • Základný balík zameraný na obličky
 • Parathormón
 • KVP
 • Mikroalbumín
 • GF
 • CKD - EPI

Balík zameraný na metabolizmus železa (24,45 )

 • Fe - železo
 • Väz. kapacita Fe
 • Feritín
 • B12
 • Kys.listová
 • Transferín