Naša činnosť

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie ponúkajúce komplexnú laboratórnu diagnostiku pre lekárov, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj pre samoplatcov v humánnej a veterinárnej oblasti s použitím moderných technológií s akreditovanými metódami. Našou prioritou je zabezpečiť presné a rýchle vyšetrenie vzoriek pričom sa stále zúčastňujeme nezávislých externých kontrol kvality a prechádzame kontinuálnym vývojom diagnostických postupov.

V našich laboratóriách poskytujeme základné aj špecializované laboratórne vyšetrenia v odboroch klinická mikrobiológia, biochémia, hematológia, imunológia a alergológia.

Ak si želáte, vzorky odoberieme v prípade :

  • bez odporúčaní lekára
  • na zdravotný preukaz
  • anonymne

Taktiež Vám poskytneme konzultácie k vykonávaným vyšetreniam s odborníkmi s dlhoročnou praxou, ktorí podstupujú kontinuálne vzdelávanie.