Manažment kvality

Osvedčenie o akreditáciiNaše laboratória sa zapájajú do externej kontroly kvality organizovanej :

Organizácia Metódy
Instand, BRD Bakteriológia, sérológia, parazitológia, mykológia
SEKK, ČR Klinická biochémia – AKS ...
Klinická imunológia – špecifické proteíny a prietoková cytometria, autoprotilátky pri autoimunitnej hepatitíde
Hematológia
Referenzinstitut für Bioanalytik, BRD Špecifické IgE
Euroimmun, BRD Autoprotilátky, celiakia, anti-Borelia
NRC, SK MIC

 

Dňa 10.12.2015 nám bolo udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou Osvedčenie o akreditácii.