Čo ponúkame

Laboratórne vyšetrenia v medicínskych odboroch

  • klinická biochémia
  • klinická hematológia
  • klinická imunológia a alergiológia
  • klinická mikrobiológia