KONTAKTY

Riaditeľ:
RNDr. Viera Melicháčová
tel.: 033 77 18 058
e-mail: melichacova@laboratoria.sk

Kontakt s lekármi:
Mgr. Vladimíra Vašková
tel.: 0948 449 191
e-mail: vvaskova@laboratoria.sk

Mgr. Ján Sitko
tel.: 0903 952 364
e-mail: sitko@laboratoria.sk

Recepcia:
Ľudmila Matúšová
tel.: 033 77 18 059
e-mail: laboratoria@laboratoria.sk

Laboratórium Piešťany

Otváracie hodiny:
Pondelok - 7:00 - 15:30
Utorok - 7:00 - 15:30
Streda - 7:00 - 15:30
Štvrtok - 7:00 - 15:30
Piatok - 7:00 - 15:30
Sobota - 7:00 - 14:00
Nedeľa - 7:30- 11:00
Odber materiálu:
Pondelok - Piatok 7:00 - 11:00

 

Mikrobiológia:
MUDr. Rudolf Botek – vedúci oddelenia
tel / fax: 033 7718060
e-mail: botek@laboratoria.sk

Mgr.Kristína Hájková
tel / fax: 033 7718060
e-mail: hajkova@laboratoria.sk

RNDr. Silvia Vašková
tel/fax: 033 7718060
e-mail: vaskova@laboratoria.sk

Imunológia:
Ing. Ladislav Cebecauer, CSc.
tel/fax: 033 7718059
e-mail: cebecauer@laboratoria.sk

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – vedúca oddelenia
tel/fax: 033 7718059
e-mail: blazickova@laboratoria.sk

Biochémia:

Mgr. Vladímira Vašková – vedúca oddelenia
tel/fax: 033 7718059
e-mail: vvaskova@laboratoria.sk

Kde nás nájdete:
>

Laboratórium Nové Mesto nad Váhom

Otváracie hodiny:
Pondelok - 7:00 - 15:00
Utorok - 7:00 - 15:00
Streda - 7:00 - 15:00
Štvrtok - 7:00 - 15:00
Piatok - 7:00 - 15:00
Sobota - 7:00 - 11:00
Nedeľa - zatvorené
Mikrobiológia / Imunológia

:
Mgr. Eduard Gašpar
tel: 032 7712774
e-mail: gaspar@laboratoria.sk

 

Kde nás nájdete:

Laboratórium Hlohovec

Otváracie hodiny:
Pondelok - 7:00 - 15:00
Utorok - 7:00 - 15:00
Streda - 7:00 - 15:00
Štvrtok - 7:00 - 15:00
Piatok - 7:00 - 15:00
Sobota - zatvorené
Nedeľa - zatvorené
Biochémia/Hematológia
Pavlína Hudecová – vedúca laborantka
tel.: 033 730 01 51
e-mail: okbhlohovec@laboratoria.sk

 

Kde nás nájdete: