KONTAKTY

Riaditeľ:
RNDr. Viera Melicháčová
tel.: 033 77 18 058
e-mail: melichacova@laboratoria.sk

Kontakt s lekármi:
Mgr. Vladimíra Vašková
tel.: 0948 449 191
e-mail: vvaskova@laboratoria.sk

Recepcia:
Ľudmila Matúšová
tel.: 033 77 18 059
e-mail: laboratoria@laboratoria.sk

Laboratórium Piešťany

Mikrobiológia:
MUDr. Rudolf Botek – vedúci oddelenia
tel / fax: 033 7718060
e-mail: botek@laboratoria.sk

RNDr. Silvia Vašková
tel/fax: 033 7718060
e-mail: vaskova@laboratoria.sk

Imunológia:
Ing. Ladislav Cebecauer, CSc.
tel/fax: 033 7718059
e-mail: cebecauer@laboratoria.sk

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – vedúca oddelenia
tel/fax: 033 7718059
e-mail: blazickova@laboratoria.sk

Biochémia:

RNDr. Marta Šimlovičová – vedúca oddelenia
tel/fax: 033 7718059
e-mail: simlovicova@laboratoria.sk

Kde nás nájdete:

Laboratórium Nové Mesto nad Váhom

Mikrobiológia / Imunológia

:
Mgr. Eduard Gašpar
tel: 032 7712774
e-mail: gaspar@laboratoria.sk

Kde nás nájdete:

Laboratórium Hlohovec

Biochémia/Hematológia
Jarmila Koňuchová – vedúca laborantka
tel.: 033 730 01 51
e-mail: okbhlohovec@laboratoria.sk

Kde nás nájdete: