Mykologické vyšetrenia

Kultivačné a mikroskopické vyšetrenia na kvasinky

Biologický materiál test/metóda
Bronchoalveolárna laváž kultivácia + mikroskopia
Ejakulát kultivácia + mikroskopia
Hnis a punktáty z abcesov kultivácia + mikroskopia
Krv u septických stavov kultivácia + mikroskopia
Likvor kultivácia + mikroskopia
Moč kultivácia + mikroskopia
Spútum kultivácia + mikroskopia
Ster z bukálnej sliznice kultivácia + mikroskopia
Ster z kože kultivácia + mikroskopia
Stery z rohovky kultivácia + mikroskopia
Stolica kultivácia + mikroskopia
Výter z laryngu kultivácia + mikroskopia
Výter z nosa a z nasofaryngu kultivácia + mikroskopia
Výter z pošvy. kultivácia + mikroskopia
Výter z rany kultivácia + mikroskopia
Výter z vonkajšieho zvukovodu kultivácia + mikroskopia
Výter z tonzíl kultivácia + mikroskopia

Kultivačné a mikroskopické vyšetrenia na dermatofyty

Kožné šupiny kultivácia + mikroskopia
Chlpy kultivácia + mikroskopia
Nechty kultivácia + mikroskopia
Vlasy kultivácia + mikroskopia