Molekulárne vyšetrenia

 

Vyšetrenie Metóda

Respiračný panel

- Influenza A vírus (H1, H3, H5, H7)

- Influenza B vírus

- Parainfluenza vírus 1,2,3

- Respiračný syncytiálny vírus, kmene A a B

- Adenovírus

- Rinovírus a Enterovírus

- Metapneumovírus, kmene A a B

- Bordetella pertussis, B.parapertussis, B.bronchiseptica, B.holmesii

- pan Chlamydiaceae (rody Chlamydia a Chlamydophilla)

- Mycoplasma pneumoniae

- Legionella pneumophila, L.longbeachae

Real-time PCR

Urogenitálny panel (STI/STD panel)

- Chlamydia trachomatis

- Neisseria gonorrhoeae

- Trichomonas vaginalis

- M.hominis, M. genitalium

- Ureaplasma urealyticum, U.parvum

Real-time PCR

Gastrointestinálny panel

BAKTÉRIE

Enteroagregatívne E.coli (EAEC)

Enteropatogénne E.coli (EPEC)

Enterotoxigénne E.coli (ETEC)

Shiga-like toxín-produkujúce E.coli (STEC) stx1/stx2

STEC O157:H7

Shigella/Enteroinvazívne E.coli (EIEC)

Clostridium difficile, toxín A/B

Campylobacter  spp.(diagnostika zahŕňa kmene C.jejuni, C.coli, C.upsaliensis)

Salmonella spp.

Yersinia enterocolitica

Plesiomonas shigelloides

Vibrio cholerae

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio vulnificus

PARAZITY

Cryptosporidium spp. (diagnostika zahŕňa kmene C.parvum, C.hominis, C.bovis, C.baileyi, C.canis, C.wrairi)

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis (Lamblia intestinalis)

Cyclospora cayetanensis

VÍRUSY

Adenovirus (diagnostika zahŕňa kmene F40 a F41)

Astrovirus

Norovirus (diagnostika zahŕňa subgenotypy Norovirus GI a subgenotypy Norovirus GII)

Rotavirus A

Sapovirus (diagnostika zahŕňa humánne patogény genotypov I.,II., IV. a V.)

Real-time PCR

14 vysokorizikových genotypov HPV (High risk, HR HPV)

- HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Real-time PCR
Chlamydia trachomatis Real-time PCR, kvalit.
Cytomegalovirus Real-time PCR
Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophilla pneumoniae Real-time PCR, kvalit.
Herpes simplex vírus I., II. Real-time PCR, kvalit.
Varicella zoster virus kvalitatívna PCR