Imunosérologické vyšetrenia

Vírusové hepatitídy

Parameter Metóda Ref.interval
HAV - IgM ELISA kvalitatívne
anti HBc IgM EICL kvantitatívne
anti HBc total EICL kvantitatívne
anti HBe EICL kvalitatívne
Anti HBs ELISA pozit.>10IU/l
Anti HCV ELISA kvalitatívne
HBe Ag EICL kvalitatívne
HBsAg ELISA kvalitatívne
konfirmačný test HBsAg ELISA kvalitatívne

Vírusová diagnostika

Parameter Metóda Ref.interval
anti CMV IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti CMV IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti EBNA 1 IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti EBV-VCA IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti-EBV-VCA IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti HIV 1,2,0 +Ag+Ab ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti HSV 1/2 IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti HSV 1/2 IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
IM - test Hemagl. Titer: 80
Paul-Bunnelova reakcia Hemagl. titer : 80
Varicella zoster - IgG, IgM IIF titer 1 : 10

Bakteriologická nepriama diagnostika

Parameter Metóda Ref.interval
anti Helicobacter pylori IgA ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti Helicobacter pylori IgA WB pozit/negat
anti Helicobacter pylori IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti Treponema pallidum RPR MikroAGL pozit/negat
anti Treponema pallidum TPHA HemAGL pozit/negat
Bartonella henselae IF titer 1:320
Bordetella parapertusis IF titer 1:100
Bordetella pertusis IF titer 1:100
Borelia afzelii IgG WB pozit/negat
Borelia burgdorferi IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
Borelia burgdorferi IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
Borelia burgdorferi IgM WB pozit/negat
Brucella abortus AGL titer 1:160
Campylobacter jejunii IIF titer 1:64
Campylobacter jejunii WB pozit/negat
Francisella tularensis AGL titer 1:160
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA ELISA , WB IP/ 0.9 -1,1
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM IF Titer 1:10
Chlamydia psittaci IgG, IgA,IgM IF titer 1:10
Chlamydia trachomatis IgG, IgA ELISA , WB IP/ 0.9 -1,1
Chlamydia trachomatis IgG, IgA, IgM (MIF) IF Titer 1:10
Listeria monocytogenes Ag O-I,II O-V AGL titer 1: 60

Widalova reakcia Salmonela

Vi; O9,12; O4,5,12

AGL titer 1:160
Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG ELISA 14 IU/ml IgG (dosp. 30)
Yersinia enterocolitica AGL titer 1:320

Parazitologická diagnostika

Parameter Metóda Ref. interval
Toxokarózaavidita IgG ELISA <40%

Toxokaróza

(Toxocara canis et cati) IgG

ELISA IP /0,9-1,1/
Toxoplazma IgG avidita ELISA <40%
Toxoplazma gondii WB pozit/negat
Toxoplazma gondii IgG ELISA pozit.>15IU/ml
Toxoplazma gondii IgM ELISA IP /0,9-1,1/