Bakteriologické vyšetrenia

Materiál Metóda
Aspirát  z punktátu prínosových dutín kultivácia + mikroskopia
Bronchoalveolárna laváž kultivácia + mikroskopia
Ejakulát kultivácia + mikroskopia
Krv na hemokultiváciu kultivácia + mikroskopia
Moč kultivácia
Mozgomiechový mok kultivácia + mikroskopia
Operačný materiál kultivácia + mikroskopia
Plodová voda kultivácia + mikroskopia
Prostatický sekrét kultivácia + mikroskopia
Punktát z abscesu kultivácia + mikroskopia
Punktát z výpotku v dutinách kultivácia + mikroskopia
Spútum kultivácia + mikroskopia
Ster z bukálnej sliznice kultivácia
Ster z jazyka kultivácia
Ster z kože kultivácia
Stolica kultivácia
Transtracheálny aspirát kultivácia + mikroskopia
Výter z cervixu kultivácia + mikroskopia
Výter z konečníka kultivácia
Výter z laryngu kultivácia
Výter z nasofaryngu kultivácia
Výter z nosa kultivácia
Výter z paradentálneho váčku kultivácia
Výter z pošvy kultivácia + mikroskopia
Výter z rany kultivácia + mikroskopia
Výter zo spojovkového vaku kultivácia
Výter z tonzíl kultivácia
Výter z tonzíl, nosa,b nazofaryngu, lyryngu, Punktát z prínosových dutín, spútum, bronchoalveolárna laváž, transtracheálny aspirát - kultivačný dôkaz Mycoplasma pneumoniae kultivácia
Výter z uretry kultivácia + mikroskopia
Výter z uretry, cervixu, pošvy, prostatický sekrét, ejakulát, moč - kultivačný dôkaz Trichomonas vaginalis kultivácia + mikroskopia

Výter z uretry, cervixu, pošvy, prostatický sekrét, ejakulát, moč - kultivačný dôkaz

Urogenitálne mykoplazmy

kultivácia + citlivosť
Výter z vonkajšieho zvukovodu kultivácia
Žalúdočná sliznica na Helicobacter pylori kultivácia + mikroskopia

 

Priamy dôkaz mikrobiálneho agens

Biologický materiál test/metóda
Ster/biopsia z cervixu – skupinový dôkaz onkogénnych typov ľudského papilomavírusu (HPV typizácia) molekulárna biológia; DNA hybridizácia
Stery- hrdlo, spútum, spojivkový vak - priamy dôkaz Adenovirus imunochromatografia,
Stery- oko, hrdlo, UGT; kĺbny Punktát, spútum - priamy dôkaz Chlamydia pneumoniae NIF
Stery- oko, hrdlo, UGT; kĺbny Punktát, moč, spútum - priamy dôkaz Chlamydia trachomatis DIF
Stolica - priamy dôkaz Adenovirus a Rotavirus imunochromatografia, AGL na nosiči
Stolica - priamy dôkaz Giardia (Lamblia) intestinalis iIF, AGL na nosiči
Stolica - priamy dôkaz Helicobacter pylori imunochromatografia
Stolica - priamy dôkaz Norovirus imunochromatografia
Stolica - priamy dôkaz toxínu A,B Clostridium difficile imunochromatografia

DIF – priama imunofluorescencia; NIF - nepriama IF