Preanalytika

Pokyny pre odber a transport biologického materiálu na imunologické vyšetrenia

Kompletné vyšetrenie bunkovej imunity:

  • rozetový test, fagocytová aktivita, mikrobicídna schopnosť, subpopulácie lymfocytov - 7 ml heparínová skúmavka krvi

Jednotlivé vyšetrenia samostatne:

  • rozetový test  -  2-3 ml
  • fagocytová aktivita   - 0,5 ml
  • mikrobicídna schopnosť  -  2 ml
  • subpopulácie ly, Mo, Ne, základná schéma - 0,5 ml

Na vyšetrenie subpopulácii lymfocytov môže byť i krv odobratá do EDTA, na ostatné vyšetrenia iba heparínová