Humorálna imunita

Imunoglobulíny a bielkoviny séra

Analyt Skratka Jednotky Metóda BRI
Imunoglobulín G IgG g/l TURB 7,3-19,5
Imunoglobulín A IgA g/l TURB 0,8-4,8
Imunoglobulín M IgM g/l TURB 0,4-3,0
Imunoglobulín E IgE IU/ml TURB 35-200
Imunoglobulín E IgE IU/ml ELISA *
C3 komplement C3 g/l TURB 0,9-1,7
C4 komplement C4 g/l TURB 0,18-0,49
Alfa-1-antitrypsín A1AT g/l TURB 0,9-2,2
CRP CRP mg/l TURB <5
Orosomukoid OR g/l TURB 0,4-1,10
Transferín TRF g/l TURB 2,1-3,9
Ceruloplazmín Cpl g/l TURB 0,22-0,61
Cirkulujúce imunokomplexy CIK Arb.j. TURB 12-40
Antistreptolyzín O ASO U/ml TURB 0-200

x*/ deti stratifikované (Laboratórna príručka)

Autoprotilátky

Parameter Jednotky Metóda Hodnotenie
Antinukleárne protilátky (ANA) 0,1,2,3* NIF SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti mitochondriám (AMA) 0,1,2,3* NIF SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti endomýziu (AEMA) 0,1,2,3* NIF SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) 0,1,2,3* NIF SEMIKVANT**

Autoprotilátky orgánovo špecifické

ASMA - hladkému svalstvu

ABCA - žlčovým kanálikom

ALMA - membráne hepatocytov

APCA - peritálnym bunkám

0,1,2,3* NIF SEMIKVANT**
 ANA profil
Autoprotilátky proti dsDNA 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti nukleozómom EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Ro/SS-A 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA La/SS-B 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Sm 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA RNP 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**

Autoprotilátky proti centroméram

CENP B

0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Scl70 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Jo-1 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA PCNA - 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Scl70 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ribP - proteínu 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti DFS70 (LEDGF) 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
ANCA profil
Autoprotilátky proti proteináze 3 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti myeloperoxidáze 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti GMB (bazálnej membráne glomerúl) 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Pečeň profil
Autoprotilátky proti mitochondrám
Autoprotilátky proti M2-3E (BPO) 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti LKM-1 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti LC-1 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti  SLA/LP 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Reumatoidné faktory RF TURB 0-80 U/ml

DIF – priama imunofluorescencia; NIF - nepriama IF; */ titer na osobitné vyžiadanie; TURB - turbidimetria;

ENA - extrahovateľné nukleárne antigény; EL - dot-blot EuroLine; /** SEMIKVANT - semikvantitatívne hodnotenie: 0 - negatívne; 1 - slabo, 2 - stredne, 3 - silno pozitívne; /*** Referenčný interval;

Celiakia a potravinové intolerancie

Analyt Jednotky Metóda BRI
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgA U/ml ELISA 0-10
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgG U/ml ELISA 0-10
Protilátky proti gliadínovým peptidom IgA U/ml ELISA <5,5
Protilátky proti gliadínovým peptidom IgG U/ml ELISA <10
Histamínová intolerancia (DAO) U/ml ELISA >10
Protilátky proti β-laktoglobulínu IgA index ELISA <1
Protilátky proti endomýziu IgA titer NIF NEG
Protilátky proti laktóze IgA, IgG index ELISA <1
Protilátky proti sóji IgA, IgG index ELISA <1

Alergie - špecifické IgE

Analyt Metóda Hodnotenie
Potravinový strip EL 0, 1, 2, 3, 4, 5 /**
Atopický strip EL 0, 1, 2, 3, 4, 5 /**
Inhalačný strip EL 0, 1, 2, 3, 4, 5 /**
Jednotlivé alergény z výberu /ALERGÉNY Fooke ELISA 0, 1, 2, 3, 4, 5 /**
Zmesi alergénov /ALERGÉNY Fooke ELISA 0, 1, 2, 3, 4, 5 /**

** - semikvantitatívne hodnotenie v triedach RAST:

Trieda pozitivity kU/L Hladina špecifických protilátok IgE
0 < 0,35 žiadna/nedetegovateľná
1 0,35 - 0,7 nízka
2 0,7 - 3,5 stredná
3 3,5 - 17,5 vysoká
4 17,5 - 50 veľmi vysoká
5 >50 extrémne vysoká