Bunková imunita

Bunková imunita

Č Analyt Metóda
1. T lymfocyty CD3+, CD4+, CD8+ PCy
2. B lymfocyty CD19+ PCy
3. NK bunky CD3-CD56+16+ PCy
4. Aktivované T lymfocyty PCy
5. Fagocytová aktivita MIC
6. Fagocytárny index MIC
7. E-rozety aktívne MIC
8. E-rozety celkové MIC
9. Test cídie MIC
10. HLA-B27 PCy
11. BAT – test aktivácie bazofilov s alergénmi PCy

 

Referenčné hodnoty  fenotypizácie leukocytov periférnej krvi

0-2 m (x109/L) 3-5m (x109/L) 6-11m (x109/L) 1-2r (x109/L) 2-5 r (x109/L) 6-11 r (x109/L) 12-17 r (x109/L) viac ako 18 r (x109/L)
CD3+ 2.5-5.5 2.5-5.6 1.9-5.9 2.1-6.2 1.4-3.7 1.2-2.6 1.0-2.2 1.1-2.3
CD3+ CD4+ 1.6 - 4.0 1.8-4.0 1.4-4.3 1.3-3.4 0.7-2.2 0.65-1.5 0.53-1.3 0.6-1.4
CD3+CD8+ 0.56-1.7 0.59-1.6 0.5-1.7 0.62-2.0 0.49-1.3 0.37-1.1 0.33-0.92 0.3-0.9
B lymfo 0.3-2.0 0.43-0.3 0.61-2.6 0.72-2.6 0.37-1.4 0.27-0.86 0.11-0.57 0.1-0.5
NK bunky 0.17-1.1 0.17-0.83 0.16-0.95 0.18-0.92 0.13-0.72 0.1-0.48 0.07-0.48 0.045-0.52