Hematologické vyšetrenia

Zoznam stanovovaných parametrov s udaním frekvencie

Hematológia
Krvný obraz KO denne
KO+5-parametrový difer. Leu KO+dif. denne
Retikulocyty Ret denne
Hemokoagulácia
Protrombínový čas (Quick) PT % denne
PT-R korigované ISI PT-INR denne
Aktivovaný tromboplastín.čas aPTT denne
APTT ratio aPTT-R denne
Fibrinogén FBG denne
D-dimér D-dimér denne

Odber:

Hematológia – skúmavka s protizrážacím roztokom EDTA

Hemokoagulácia – skúmavka s protizrážacím roztokom citrát

Referenčné hodnoty hematologických vyšetrení -dospelí