Biochemické vyšetrenia

PONÚKANÉ BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA

Analyt Jednotky Materiál Vek Muži Ženy Doba dodania
Albumín g/L S,P 0 - 99 r 35 - 52 35 - 52 1 deň
alfa-Amyláza ukat/L S,P 0,46 - 1,66 0,46 - 1,66 1 deň
  ukat/L U < 8,16 < 7,5
ALP ukat/L S,P do 1 m 1,25 - 5,3 0,8 - 6,8 1 deň
  do 1 r 1,37 - 6,38 2,07 - 5,68
  do 3 r 1,73 - 5,75 1,80 - 5,28
  do 6 r 1,55 - 5,15 1,6 - 4,95
  do 9 r 1,43 - 5,25 1,15 - 5,42
  do 12 r 0,7 - 6,03 0,85 - 5,53
  do 15 r 1,23 - 6,5 0,83 - 2,70
  do 18 r 0,87 - 2,85 0,78 - 1,98
  dospelí 0,50 - 2,00 0,50 - 2,00
ALT ukat/L S,P 0,02 - 0,68 0,02 - 0,52 1 deň
AST ukat/L S,P 0,02 - 0,58 0,02 - 0,52 1 deň
Bielkoviny g/L S,P do 1 m 41 - 63 42 - 62 1 deň
  do 6 m 47 - 67 44 - 66
  do 1 r 55 - 70 56 - 79
  do 18 r 57 - 80 57 - 80
  dospelí 66 -88 66 - 88
Bilirubín - total umol/L S,P 1,7 - 21 1,7 - 21 1 deň
Bilirubín - priamy umol/L S,P 0,00 - 5,00 0,00 - 5,00 1 deň
Ca (Vápnik) mmol/L S,P-h. 2,15 - 2,57 2,15 - 2,57 1 deň
  mmol/24h U 0,0 - 7,49 0,0 - 6,24
CK(Kreatinkináza) ukat/L S,P 0,02 - 2,85 0,02 - 2,42 1 deň
Cl (Chloridy) mmol/L S,P-h.  do 4t 98 - 113 98 - 113 1 deň
dospelí 98 - 107 98 - 107
  mmol/24h U 110 - 250 110 - 250
Cu (Meď) umol/L S,P-h.,P 12,4 - 24,4 11,0 - 22,0 1 deň
Fe (Železo) umol/L S,P-h. do 2 t 11,0 - 36 11,0 - 36 1 deň
  do 6 m 5,0 - 24 5,0 - 24
  do 12 m 6,0 - 28 6,0 - 28
  do 12 r 4,0 - 24 4,0 - 24
  do 25 r 7,2 - 27,7 6,6 - 29,5
  do 40 r 6,3 - 30,1 4,1 - 24
  nad 40 r 7,2 - 21,5 7,0 - 26,7
Glukóza mmol/L S,P 0 - 99 r 3,9 - 6,4 3,9 - 6,4 1 deň
  mmol/L U 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8
GMT ukat/L S,P 0,02 - 0,92 0,02 - 0,63 1 deň
HbA1c glykovaný % H IFCC DCCT/NGSP 1 deň
hemoglobín zdraví 2 - 4,2 4,0 - 6,0
  kompenz.diabetici 4,2 - 6,4 6,0 - 8,0
  dekompenz.diabetici 6,4 - 19,5 8,0 - 20,0
Cholesterol mmol/L S,P 3,4 - 5,2 3,4 - 5,2 1 deň
Cholesterol - HDL mmol/L S,P 1,04 - 1,55 1,04 - 1,55 1 deň
Cholesterol - LDL mmol/L S,P 1,2 - 3,35 1,2 - 3,35 1 deň
Cholínesteráza ukat/L 77 - 192 65,5 - 180 1 deň
K (Draslík) mmol/L S  do 4t 3,7 - 5,9 3,7 - 5,9  1 deň
  do 1 r 4,1 - 5,3 4,1 - 5,3
  do 15 r 3,4 - 4,7 3,4 - 4,7
  dospelí 3,8 - 5,4 3,8 - 5,4
  mmol/L P-h. 3,4 - 4,5 3,4 - 4,5
  mmol/24h U 25 - 125 25 - 125
Kreatinín umol/L S,P do 1 t 27 - 87 27 - 87 1 deň
  do 1 m 27 - 62 27 - 62
  do 6 m 18 -35 18 - 35
  do 12 m 18 - 35 18 - 35
  do 18 r 18 - 62 18 - 62
  dospelí 59 - 104 45 - 84
  umol/24h U 2550 - 20000 2550 - 20000
Kys.močová umol/L S,P do 4 r 131 - 340 101 - 303 1 deň
  do 11 r 178 - 381 178 - 381
  do 14 r 190 - 440 190 - 363
  do 17 r 268 - 482 190 - 381
  dospelí 208 - 428 155- 357
  umol/24h U 1488 - 4463 1488 - 4463
LDH ukat/L S,P 1d < 22,1 1 deň
  do 5 d < 28,9  
  do 6 m < 16,3
  do 6 r < 10,3
  dospelí 3,47 - 6,30 3,47 - 6,30
Lipáza ukat/L do 1 r 0 - 0,13 0 - 0,13 1 deň
  do 9 r 0 - 0,52 0 - 0,52
  do 18 r 0,12 - 0,65 0,12 - 0,65
  dospelí 0 - 1,12 0 - 1,12
Mg (Horčík) mmol/L S,P-h. 0,73 - 1,06 0,77 - 1,03 1 deň
  mmol/24h U 3,0 - 5,0 3,0 - 5,0
Na (Sodík) mmol/L S,P-h.  do 4t 133 - 146 133 - 146 1 deň
 do 1r 139 - 145 139 - 146
do 15r 138 - 145 138 - 145
dospelí 136 - 145 136 - 145
  mmol/24h U 40 - 220 40 - 220
P (Fosfor) mmol/L S,P-h. do 15 r 1,29 - 2,26 1,29 - 2,26 1 deň
  dospelí 0,81 - 1,45 0,81 - 1,45
  mmol/24h U 12,9 - 42,0 12,9 - 42,0
Triacylglyceroly mmol/L S,P 0,10 - 2,3 0,10 - 2,3 1 deň
Urea mmol/L S,P do 3r 1,8 - 6,0 1,8 - 6,0 1 deň
  do 13r 2,5 - 6,0 2,5 - 6,0
do 19r 2,9 - 7,5 2,9 - 7,5
do 50r 3,2 - 7,3 2,6 - 6,7
  nad 50r 3,0 - 9,2 3,5 - 7,2
  mmol/24h U 250 - 570 250 - 570
VVK Fe umol/L S.P-h. 27,8 - 63,6 27,8 - 63,6 1 deň

 

Onkomarkery, hormóny, vitamíny
Analyt Jednotky Materiál Vek Muži Ženy Doba dodania
AFP kU/L S,P < 5,8 < 5,8 3 dni
aTg kU/L S,P 10,0 - 115,0 10,0 - 115,0 3 dni
aTPO kU/L S,P 5,0 - 34,0 5,0 - 34,0 3 dni
aTSHR IU/L S,P 0,0 - 1,75 0,0 - 1,75 3 dni
β-CrossLaps ng/L S,P do 30r 155 - 873 3 dni
  do 50r 93 - 600 25 - 573
  do 70r 35 - 710
  nad 50r   104 - 1008
C-peptid nmol/L S,P 0,37 - 1,47 0,37 - 1,47 3 dni
CA 15-3 kU/L S,P < 26,4 < 26,4 3 dni
CA 125 kU/L S,P < 35,0 < 35,0 3 dni
CA 19-9 kU/L S,P < 39,0 < 39,0 3 dni
CA 72-4 kU/L S,P < 7,0 < 7,0 3 dni
CEA ug/L S,P < 5,0 < 5,0 3 dni
CKMB ug/L S,P 0,1 - 6,22 0,1 - 4,88 1 deň
Digoxín ug/L S,P terapeutický 1 deň
  rozsah 0,9 - 2,0
Feritín ug/L S,P 30 - 400 13 - 150 3 dni
Foláty nmol/L S, P 10,4 - 42,4 10,4 - 42,4 3 dni
fPSA ug/L S,P < 1,2 3 dni
fT3 pmol/L S,P 3,1 - 6,8 3,1 - 6,8 3 dni
fT4 pmol/L S,P 12,0 - 22,0 12,0 - 22,0 3 dni
hCG U/L S,P < 7,0 < 7,0 3 dni
NT pro BNP ng/L S,P 125 125 1 deň
Osteocalcin ug/L S,P do 30r 24 - 70 3 dni
  do 50r 14 - 42 11,0 - 43
  do 70r 14 - 46 15 - 46
PTH (Parathormón) ng/L S,P   15 - 65 15 - 65 3 dni
Testosteron ug/L S,P do 1 r 0,12 - 0,21
  do 6 r 0,03 - 0,32
  do 12 r 0,3 - 0,68
  do 17 r 0,28 - 11,1
  dospelí 2,8 - 8,0 0,06 - 0,82
tPSA ug/L S,P < 4,0 3 dni
TSH mU/L S,P 0,27 - 4,2 0,27 - 4,2 3 dni
TNT ng/L S,P 3,0 - 14,0 3,0 - 14,0 1 deň
Vitamín B12 pmol/L S, P 140 - 490 140 - 490 3 dni
Vitamín D total ug/L S,P   >30 >30 3 dni

 

Moč
Analyt Jednotky Materiál Muži Ženy Doba dodania
Drogy U   1 deň
KVP/bielkovina v moči g/24h U 0,00 - 0,08 0,00 - 0,08 1 deň
Mikroalbumín mg/24h U normálny < 30 < 30 1 deň
Močový sediment n/ul 1 deň
  Ery 0 - 10 0 - 10
  Leu 0 - 25 0 - 25
Stolica
Analyt Jednotky Doba Dodania
CPT (kalprotektín) ug/g 1 deň
OK (okultné krvácanie) 1 deň

 

Špecifické proteíny
Analyt Jednotky Materiál Vek Muži Ženy Doba dodania
alfa-1antitrypsin g/L S,P 0,9 - 2,0 0,9 - 2,0 1 deň
ASLO kU/L S do 15 r 0,0 - 150 0,0 - 150 1 deň
  dospelí 0,0 - 200 0,0 - 200
CPL (Ceruloplazmín) g/L S 0,22 - 0,61 0,22 - 0,61 1 deň
CRP mg/L S 0 - 99r 0 - 5,0 0 - 5,0 1 deň
IgA g/L S,P do 1 m 0,07 - 0,94 0,07 - 0,94 1 deň
  do 1 r 0,1 - 1,31 0,1 - 1,31
  do 3 r 0,19 - 2,2 0,19 - 2,2
  do 5 r 0,48 - 3,45 0,48 - 3,45
  do 7 r 0,41 - 2,97 0,41 - 2,97
  do 10 r 0,51 - 2,97 0,51 - 2,97
  do 13 r 0,44 - 3,95 0,44 - 3,95
  dospelí 0,7 - 4,0 0,7 - 4,0
IgE kU/L S,P do 1 m 0,0 - 1,5 0,0 - 1,5 1 deň
  do 1 r 0,0 - 15 0,0 - 15
  do 5 r 0,0 - 60 0,0 - 60
  do 9 r 0,0 - 90 0,0 - 90
  do 15 r 0,0 - 200 0,0 - 200
  dospelí 0,0 - 100 0,0 - 100
IgG g/L S,P 10 d 7,0 - 16 7,0 - 16 1 deň
  do 3 m 2,5 - 7,5 2,5 - 7,5
  do 6 m 1,8 - 8,0 1,8 - 8,0
  do 2 r 3,5 - 10 3,5 - 10
  do 5 r 5,0 - 13 5,0 - 13
  do 9 r 6,0 - 13 6,0 - 13
  do 13 r 7,0 - 14 7,0 - 14
  dospelí 7,0 - 16 7,0 - 16
IgM g/L S,P do 1 m 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 1 deň
  do 3 m 0,1 - 0,7 0,1 - 0,7
  do 6 m 0,2 - 1,0 0,2 - 1,0
  do 1 r 0,3 - 1,0 0,3 - 1,0
  do 2 r 0,4 - 1,4 0,4 - 1,4
  do 5 r 0,4 - 1,8 0,4 - 1,8
  do 9 r 0,4 - 1,6 0,4 - 1,6
  do 13 r 0,4 - 1,5 0,4 - 1,5
  dospelí 0,4 - 2,3 0,4 - 2,3
Komplement C3 g/L S 1 t 0,58 - 1,08 0,58 - 1,08 1 deň
  do 3 m 0,67 - 1,24 0,67 - 1,24
  do 6 m 0,74 - 1,38 0,74 - 1,38
  do 9 m 0,78 - 1,44 0,78 - 1,44
  do 1 r 0,80 - 1,5 0,80 - 1,5
  do 10 r 0,80 - 1,5 0,80 - 1,5
  do 18 r 0,85 - 1,6 0,85 - 1,6
  do 20 r 0,82 - 1,6 0,82 - 1,6
  do 30 r 0,84 - 1,6 0,84 - 1,6
  nad 30 r 0,9 - 1,7 0,9 - 1,7
Komplement C4 g/L S 1 t 0,07 - 0,23 0,07 - 0,23 1 deň
  do 3 m 0,09 - 0,31 0,09 - 0,31
  do 6 m 0,1 - 0,35 0,1 - 0,35
  do 9 m 0,11 - 0,39 0,11 - 0,39
  do 1 r 0,12 - 0,40 0,12 - 0,40
  do 10 r 0,12 - 0,43 0,12 - 0,43
  do 18 r 0,14 - 0,43 0,14 - 0,43
  do 20 r 0,15 - 0,43 0,15 - 0,43
  do 30 r 0,16 - 0,46 0,16 - 0,46
  nad 30 r 0,18 - 0,49 0,18 - 0,49
Orosomukoid g/L S,P 0,5 - 1,2 0,5 - 1,2 1 deň
Transferín g/L S 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0 1 deň
Reumat.faktor kU/L S <15,0 <15,0 1 deň