O nás

Vitajte na informačných stránkach spoločnosti Laboratóriá Piešťany, s r.o. Laboratóriá vykonávajú diagnostickú  a poradenskú činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie, klinickej imunológie a alergológie, klinickej biochémie a klinickej hematológie.

Už viac ako desaťročie prinášame našim pacientom najmodernejšiu laboratórnu diagnostiku, ktorá pomáha lekárom rozhodovať sa pri stanovení diagnózy, či kontrolovať liečbu pacientov.

Naše laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189: 2012.

Pracovníci našej spoločnosti participujú na vedeckých projektoch, prezentujú svoje výsledky formou publikačnej a prednáškovej činnosti a podieľajú sa na výuke študentov SZU Bratislava a FZ a SP Trnavskej  univerzity.

Laboratóriá spoločnosti Laboratóriá Piešťany, s r. o. sú rozdelené do 3 laboratórnych centier:

Centrálne laboratórium Piešťany – Sad A. Kmeťa 22

 • Laboratórium klinickej mikrobiológie
  • Úsek bakteriológie
  • Úsek imunosérológie
  • Úsek mykológie
  • Úsek molekulárnej biológie
  • Úsek parazitológie
 • Laboratórium klinickej imunológie a sérologie
  • Úsek humorálnej imunity
  • Úsek celulárnej imunity
  • Úsek alergológie
 • Laboratórium klinickej biochémie
 • Laboratórium klinickej hematológie

Satelitné laboratóriá

 • Laboratórium klinickej mikrobiológie
  • Pracovisko Nové Mesto nad Váhom
 • Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
  • Pracovisko Nové Mesto nad Váhom
 • Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
  • Pracovisko Hlohovec