biochemické vyšetrenia

LABORATÓRIÁ PIEŠŤANY, s.r.o.,Sad.A.Kmeťa 22, 921 01 Piešťany

Klinická biochémia
Zoznam vyšetrení a referenčné  hodnoty
Analyt Jednotky Materiál Vek Muži Ženy Deti Dodanie výsledku
Glukóza mmol/l S,P

3,9 - 6,4

3,9 - 6,4

3,9 - 6,4

1 d

mmol/l U

0,1 - 0,8

0,1 - 0,8

Urea mmol/l S,P do 3r

1,8 - 6,0

1,8 - 6,0

1 d

do 13r

2,5 - 6,0

2,5 - 6,0

do 19r

2,9 - 7,5

2,9 - 7,5

do 50r

3,2 - 7,3

2,6 - 6,7

nad 50r

3,0 - 9,2

3,5 - 7,2

mmol/24h U

3,0 - 9,2

3,5 - 7,2

250 - 570

250 - 570

Kreatinín umol/l S,P do 18 r

23 - 68

23 - 68

1 d

59 - 104

45 - 84

umol/24h U

2500 - 18000

2500 - 18000

Kys.močová umol/l S,P

208 - 428 

155 - 357

1 d

umol/24h U

1488 - 4463

1488 - 4463

Bielkoviny g/l S,P do 18 r

57 - 80

57 - 80

1 d

66 - 88

66 - 88

66 - 88

Albumín g/l S,P

35 - 52

35 - 52

35 - 52

1 d

Bilirubín - total umol/l S,P

 1,7 - 21

 1,7 - 21

1 d

Bilirubín - priamy umol/l S,P

0,00 - 3,39

0,00 - 3,39

1 d

AST ukat/l S,P

0,02 - 0,58

0,02 - 0,52

1 d

ALT ukat/l S,P

0,02 - 0,68

0,02 - 0,52

1 d

GMT ukat/l S,P

0,02 - 0,92

0,02 - 0,63

1 d

ALP ukat/l S,P

0,5 - 2,0

0,5 - 2,0

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1 m

1,25 - 5,3

0,8 - 6,8

1 r

1,37 - 6,38

2,07 - 5,68

3 r

1,73 - 5,75

1,80 - 5,28

6 r

1,55 - 5,15

1,6 - 4,95

9 r

1,43 - 5,25

1,15 - 5,42

12 r

0,7 - 6,03

0,85 - 5,53

15 r

1,23 - 6,5

0,83 - 2,70

18 r

0,87 - 2,85

0,78 - 1,98

dospelí

0,50 - 2,00

0,50 - 2,00

alfa-Amyláza ukat/l S,P

0,46 - 1,66

0,46 - 1,66

1 d

ukat/l U

< 8,16

< 7,5

Cholínesteráza ukat/l

77 - 192

65 - 180

1 d

Lipáza ukat/l

0 - 1,0

0 - 1,0

1 d

LDH ukat/l S,P

3,47 - 6,30

3,47 - 6,30

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1d

< 22,1

5 d

< 28,9

6 m

< 16,3

6 r

< 10,3

CK(Kreatinkináza) ukat/l S,P

0,05 - 2,85

0,05 - 2,42

1 d

Cholesterol mmol/l S,P

3,4 - 5,2

< 5,2

1 d

Triacylglyceroly mmol/l S,P

0,10 - 2,3

0,10 - 2,3

1 d

LDL - Cholesterol mmol/l S,P

1,2 - 3,35

1,2 - 3,35

1 d

HDL - Cholesterol mmol/l S,P

1,04 - 1,55

1,04 - 1,55

1 d

Železo umol/l S,P-h.

7,2 - 21,5

7,00 - 26,70

1 d

40 r

6,3 - 30,1

4,1 - 24,00

60 r

7,2 - 21,5

7,0 - 26,7

VVK Fe umol/l S.P-h.

27,8 - 53,7

27,8 - 53,7

1 d

Na (Sodík) mmol/l S,P-h.

136 - 146

136 - 146

1 d

mmol/24h U

40 - 220

40 - 220

K (Draslík) mmol/l S

3,5 - 5,1

3,5 - 5,1

1 d

mmol/l P-h.

3,4 - 4,5

3,4 - 4,5

mmol/24h U

25 - 125

25 - 125

Cl (Chloridy) mmol/l S,P-h.

95,0 - 110

95 - 110

1 d

mmol/24h U

110 - 250

110 - 250

Ca (Vápnik) mmol/l S,P-h.

2,15 - 2,57

2,15 - 2,57

1 d

mmol/24h U

0,0 - 6,2

0,0 - 6,2

P (Fosfor) mmol/l S,P-h.

0,81 - 1,45

0,81 - 1,45

1,29 - 2,26

1 d

mmol/24h U

12,9 - 42,0

12,9 - 42,0

Mg (Horčík) mmol/l S,P-h.

0,73 - 1,06

0,77 - 1,03

1 d

mmol/24h U

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

Cu (Meď) umol/l S,P-h.,P

12,4 - 24,4

11,0 - 22,0

1 d

Moč
Močový sediment 1 ZP

1 d

Ery

1-2

1-2

Leu

0-1

0-5

Drogy

1 d

KVP/bielkovina

1 d

v moči g/24h U

0,05 - 0,08

0,05 - 0,08

Mikroalbumín mg/24h U

< 30

< 30

normálny

1 d

HbA1c glykovaný % H

IFCC

DCCT/NGSP

1 d

hemoglobín

2 - 4,2

4,0 - 6,0

zdraví

4,2 - 6,4

6,0 - 8,0

kompenz.diabetici

6,4 - 19,5

8,0 - 20,0

dekompenz.diabetici
Špecifické proteíny
CRP mg/l S

0 - 99r

0 - 5,0 0 - 5,0 0 - 5,0

1 d

IgG g/l S,P

8,0 - 18,0

8,0 - 18,0

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

8 d

8,6 - 14,6

8,6 - 14,6

10 r

8,6 - 12,6

8,6 - 12,6

IgA g/l S,P

0,7 - 4,0

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1 m

0,07 - 0,94

0,07 - 0,94

1 r

0,1 - 1,31

0,1 - 1,31

3 r

0,19 - 2,2

0,19 - 2,2

5 r

0,48 - 3,45

0,48 - 3,45

7 r

0,41 - 2,97

0,41 - 2,97

10 r

0,51 - 2,97

0,51 - 2,97

13 r

0,44 - 3,95

0,44 - 3,95

IgM g/l S,P

0,4 - 2,3

0,4 - 2,3

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1 m

0,1 - 0,3

0,1 - 0,3

3 m

0,1 - 0,7

0,1 - 0,7

6 m

0,2 - 1,0

0,2 - 1,0

1 r

0,3 - 1,0

0,3 - 1,0

2 r

0,4 - 1,4

0,4 - 1,4

5 r

0,4 - 1,8

0,4 - 1,8

9 r

0,4 - 1,6

0,4 - 1,6

13 r

0,4 - 1,5

0,4 - 1,5

IgE IU/ml S,P

0,0 - 100

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1 m

0,0 - 1,5

0,0 - 1,5

1 r

0,0 - 15

0,0 - 15

5 r

0,0 - 60

0,0 - 60

9 r

0,0 - 90

0,0 - 90

15 r

0,0 - 200

0,0 - 200

Komplement C3 g/l S

0,9 - 1,7

0,9 - 1,7

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1 t

0,58 - 1,08

0,58 - 1,08

1 r

0,80 - 1,5

0,80 - 1,5

20 r

0,82 - 1,60

0,82 - 1,60

Komplement C4 g/l S

0,18 - 1,49

0,18 - 1,49

1 d

Vek

Chlapci

Dievčatá

1 t

0,07 - 0,23

0,07 - 0,23

1 r

0,12 - 0,40

0,12 - 0,40

20 r

0,15 - 0,43

0,15 - 0,43

alfa-1antitrypsin g/l S,P

0,9 - 2,0

0,9 - 2,0

1 d

Orosomukoid g/l S,P

0,5 - 1,2

0,5 - 1,2

1 d

Transferín g/l S

2,0 - 4,0

2,0 - 4,0

1 d

CPL (Ceruloplazmín) g/l S

0,22 - 0,61

0,22 - 0,61

1 d

ASLO IU/ml S

0,0 - 200

0,0 - 200

0,0 - 150

1 d

Reumat.faktor IU/ml S

<15,0

<15,0

1 d

cTnT hs ng/l S,P

0,3-14,0

0,3-14,0

1 d

CK-MB ng/ml S,P

0,1-6,22

0,1-4,88

1 d

Onkomarkery, hormóny, vitamíny
TSH  uIU/ml S,P

0,27 - 4,8

0,27 - 4,8

3 d

fT3 pmol/l S,P

3,1 - 6,8

3,1 - 6,8

3 d

fT4 pmol/l S,P

12,0 - 22,0

12,0 - 22,0

3 d

aTPO IU/ml S,P

5,0 - 34,0

5,0 - 34,0

3 d

aTg IU/ml S,P

10,0 - 115,0

10,0 - 115,0

3 d

aTSHR IU/ml S,P

0,0 - 1,75

0,0 - 1,75

3 d

CEA ng/ml S,P

< 5,0

< 5,0

3 d

CA 15-3 U/ml S,P

< 25,0

< 25,0

3 d

CA 125 U/ml S,P

< 35,0

< 35,0

3 d

CA 19-9 U/ml S,P

< 39,0

< 39,0

3 d

CA 72-4 U/ml S,P

< 7,0

< 7,0

3 d

tPSA ng/ml S,P

< 4,0

3 d

fPSA ng/ml S,P

< 1,2

3 d

AFP IU/ml S,P

< 5,8

< 5,8

3 d

hCG mIU/ml S,P

< 7,0

< 7,0

3 d

Vitamín B12 pmol/l S, P

140 - 490

140 - 490

3 d

Foláty nmol/l S, P

10,4 - 42,4 

10,4 - 42,4 

3 d

Feritín ng/ml S,P

30 - 400

13 - 150

3 d

C-peptid nmol/l S,P

0,37 - 1,47

0,37 - 1,47

3 d

Digoxín ng/ml S,P

terapeutický

1 d

rozsah

0,9 - 2,0

β-CrossLaps pg/ml S,P do 30r

155 - 873

3 d

do 50r

93 - 600

25 - 573

do 70r

35 - 710

nad 50r

104 - 1008

Osteocalcin ng/ml S,P do 30r

24 - 70

3 d

do 50r

14 - 42

11,0 - 43

do 70r

14 - 46

15 - 46

Vitamín D total ng/ml S,P

>30

>30

3 d

PTH (Parathormón) pg/ml S,P

15 - 65

15 - 65

3 d

Stolica
CPT (kalprotektín) ug/g

1 d

OK (okultné krvácanie)

1 d

Vysvetlivky: S-sérum,P-plazma,U-moč,H-hemolyzát,P-h.-heparínová plazma,PK-plná krv -nezrazená,d-deň,m-mesiac,r-rok, ZP-zorné pole mikroskopu
Odbery Sérum Plná krv (zrazená) - odber do uzatvorenej odberovej skúmavky bez prísad a antikoagulancií
množstvo:1 odberová skúmavka (množstvo krvi toľko, aby po odstredení krviniek zostalo minimálne potrebné množstvo séra, čo je cca 100 ul (t.j. mŕtvy objem pre analyzátory) + (5 - 50 ul) pre každé požadované vyšetrenie.
Plazma Plná krv - odber do uzatvorenej odberovej skúmavky s antikoagulanciami
Kapilárny odber Odber do špeciálnej odberovej mikroskúmavky.
Moč na sediment 10 ml moča do skúmavky určenej pre močový sediment.