OZNAMY

Rozšírenie palety vyšetrení

Homocysteín

 • je aminokyselina obsahujúca tiolovú skupinu, ktorá vzniká intracelulárnou demetyláciou metionínu. Celkový homocysteín (tHcy) predstavuje súbor všetkých foriem Hcy vrátane oxidovaných, naviazaných na proteíny a voľných foriem.
 • Zvýšená hladina tHcy je dôležitý rizikový faktor pri posudzovaní kardiovaskulárnych ochorení. Nadmerné množstvo Hcy v krvnom obehu môže kvôli jeho dráždivým vlastnostiam poškodzovať cievy, čo vyúsťuje v zápal a vznik plakov.
 • vzorka, odber: plná krv- sérum, alebo plazma (Li-heparín, K2EDTA, K3EDTA)
 • Očakávané hodnoty:

dospelí- muži, ženy           5 – 15 umol/l
> 60 rokov                       5 – 20 umol/l

Detekcia latentnej infekcie Mycobacterium tuberculosis testom T-spot.TB

 • idetntifikácia chorých s latentnou infekciou M. tuberculosis u ktorých doposiaľ prevedená konvenčné diagnostické testy( RTg hrudníka, kultivačné vyšetrenia spúta, príp. PCR) nepreukázali túto diagnózu.
 • je vhodný pri vylúčení latentnej mykobakteriálnej infekcie pri pacientoch podstupujúcich imunosupresívnu liečbu, pri pacientoch po orgánovej trtansplantácii, HIV pozitívni pacienti, pacienti s hematologickými ochoreniami, chronickým renálnym zápalom, diabetici, zdravotníci, vojaci atď.
 • vzorka, odber: minimálne 10 mL do heparínu, najlepšie odobrať 2 odberové skúmavky po 8mL.
 • hodnotenie výsledku: pozitívny/hraničný/neurčitý/negatívny

Tumorové markery :

NSE (neuron -špecifická enoláza)

 • monitorovanie terapie a progresie pacientov s nádorovým ochorením hlavne pri malobunkovom bronchiálnom karcinóme a neuroblastóme.
 • vzorka, odber: plná krv - sérum, nepoužívať plazmu!
 • očakávané hodnoty SCCA: <16,3ug/L

CYFRA 21-1 (cytokeratínový fragment)

 • monitorovanie nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). Nejasný kruhový nález zistený zobrazovacími metódami spolu s hodnotou markeru CYFRA 21-1 >30ug/L s vysokou pravdepodobnosťou naznačujú prítomnosť primárneho bronchiálneho karcinómu.
 • vzorka, odber: plná krv - sérum, plazma - heparín,EDTA
 • očakávané hodnoty SCCA: <3,3ug/L

SCCA (antigén skvamocelulárneho karcinómu)

 • slúži na diagnostiku nádorov dlaždicového epitelu v rôznych tkanivách t.j. karcinóm krčka maternice, vonkajšieho genitálu, análneho kanála a epidermoidných karcinómov hlavy a krku
 • vzorka, odber: plná krv - sérum, plazma - heparín,EDTA
 • očakávané hodnoty SCCA: <2,2ug/L