Imunosérologické vyšetrenia

Vírusové hepatitídy

Parameter Metóda Ref.interval
HAV - IgM ELISA kvalitatívne
anti HBc IgM EICL kvantitatívne
anti HBc total EICL kvantitatívne
anti HBe EICL kvalitatívne
Anti HBs ELISA pozit.>10IU/l
Anti HCV ELISA kvalitatívne
HBe Ag EICL kvalitatívne
HBsAg ELISA kvalitatívne
konfirmačný test HBsAg ELISA kvalitatívne

Vírusová diagnostika

Parameter Metóda Ref.interval
anti CMV IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti CMV IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti EBNA 1 IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti EBV-VCA IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti-EBV-VCA IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti HIV 1,2,0 +Ag+Ab ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti HSV 1/2 IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti HSV 1/2 IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
IM - test Hemagl. Titer: 80
Paul-Bunnelova reakcia Hemagl. titer : 80
Varicella zoster - IgG, IgM IIF titer 1 : 10

Bakteriologická nepriama diagnostika

Parameter Metóda Ref.interval
anti Helicobacter pylori IgA ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti Helicobacter pylori IgA WB pozit/negat
anti Helicobacter pylori IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
anti Treponema pallidum RPR MikroAGL pozit/negat
anti Treponema pallidum TPHA HemAGL pozit/negat
Bartonella henselae IF titer 1:320
Bordetella parapertusis IF titer 1:100
Bordetella pertusis IF titer 1:100
Borelia afzelii IgG WB pozit/negat
Borelia burgdorferi IgG ELISA IP/ 0.9 -1,1
Borelia burgdorferi IgM ELISA IP/ 0.9 -1,1
Borelia burgdorferi IgM WB pozit/negat
Brucella abortus AGL titer 1:160
Campylobacter jejunii IIF titer 1:64
Campylobacter jejunii WB pozit/negat
Francisella tularensis AGL titer 1:160
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA ELISA , WB IP/ 0.9 -1,1
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM IF Titer 1:10
Chlamydia psittaci IgG, IgA,IgM IF titer 1:10
Chlamydia trachomatis IgG, IgA ELISA , WB IP/ 0.9 -1,1
Chlamydia trachomatis IgG, IgA, IgM (MIF) IF Titer 1:10
Listeria monocytogenes Ag O-I,II O-V AGL titer 1: 60

Widalova reakcia Salmonela

Vi; O9,12; O4,5,12

AGL titer 1:160
Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG ELISA 14 IU/ml IgG (dosp. 30)
Yersinia enterocolitica AGL titer 1:320

Parazitologická diagnostika

Parameter Metóda Ref. interval
Toxokarózaavidita IgG ELISA <40%

Toxokaróza

(Toxocara canis et cati) IgG

ELISA IP /0,9-1,1/
Toxoplazma IgG avidita ELISA <40%
Toxoplazma gondii WB pozit/negat
Toxoplazma gondii IgG ELISA pozit.>15IU/ml
Toxoplazma gondii IgM ELISA IP /0,9-1,1/

Molekulárno biologická diagnostika.                                                                 

Vyšetrenie Metóda Cut-off
Bordetella pertussis, parapertussis kvalit
HLADQ2, HLADQ8

DNA

hybridizácia

kvalit
HSV1,2 kvalit
Chlamydia pneumoniae kvalit
Chlamydia trachomatis kvalit
Mycoplasma hominis ,Ureaplazma uralyticum PCR kvalit
Mycoplasma pneumoniae PCR kvalit
Neisseria gonorrhoae PCR kvalit
Skríning vysokorizikových HPV DNA hybridizácia >5000 kópií