Bunková imunita

Bunková imunita

Č Analyt Metóda
1. T lymfocyty CD3+, CD4+, CD8+ PCy
2. B lymfocyty CD19+ PCy
3. NK bunky CD3-CD56+16+ PCy
4. Aktivované T lymfocyty PCy
5. Fagocytová aktivita MIC
6. Fagocytárny index MIC
7. E-rozety aktívne MIC
8. E-rozety celkové MIC
9. Test cídie MIC
10. HLA-B27 PCy
11. BAT – test aktivácie bazofilov s alergénmi PCy

 

Referenčné hodnoty  fenotypizácie leukocytov periférnej krvi

skratka názov jednotka Neistota Referenčný interval dospelí
T ly CD3+ T lymfocyty % 0,7 67 - 76
CD4+ T ly Pomocné T lymfocyty % 1,0 32 - 46
CD8+ T ly Cytotoxické T lymfocyty % 3,4 25 - 40
B ly CD19+ B  lymfocyty % 6,4 10 - 18
NK bunky NK bunky % 6,9 10 - 19
HLA-DR+ T ly Aktivované T lymfofyty % 6,9 0,5 – 7,0