O nás

Vitajte na informačných stránkach spoločnosti Laboratóriá Piešťany, s r.o. Laboratóriá vykonávajú diagnostickú  a poradenskú činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie, klinickej imunológie a alergológie, klinickej biochémie a klinickej hematológie.

Od svojho vzniku intenzívne rozvíja služby a zvyšuje počet metód, ktorými poskytuje analýzy spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ďalším záujemcom o služby

Všetky laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189: 2007.

Pracovníci našej spoločnosti participujú na vedeckých projektoch, prezentujú svoje výsledky formou publikačnej a prednáškovej činnosti a podieľajú sa na výuke študentov SZU Bratislava a FZ a SP Trnavskej  univerzity.

Laboratóriá spoločnosti Laboratóriá Piešťany, s r. o. sú rozdelené do 3 laboratórnych centier:

Centrálne laboratórium Piešťany – Sad A. Kmeťa 22

 • Laboratórium klinickej mikrobiológie
 • Úsek bakteriológie
 • Úsek imunosérológie
 • Úsek mykológie
  • Úsek molekulárnej biológie
  • Úsek parazitológie
  • Laboratórium klinickej imunológie a sérologie
  • Úsek humorálnej imunity
  • Úsek celulárnej imunity
  • Úsek alergológie
  • Laboratórium klinickéej biochémie
  • Laboratórium klinickej hematológie

Satelitné laboratóriá

 • Laboratórium klinickej mikrobiológie
  • Pracovisko Nové Mesto nad Váhom
 • Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
  • Pracovisko Nové Mesto nad Váhom
 • Laboratórium klinickej mikrobiológie
  • Pracovisko Hlohovec